Vyberáme z našich služieb

Audit BOZP a OPPPokiaľ si čítate našu stránku, tak pravdepodobne uvažujete nad vykonaním auditu oblasti bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci...

Predaj, kontroly a opravy hasiacej technikyNaša firma pôsobí na trhu s hasiacou technikou od roku 2007. Spočiatku sme dodávali hasiace prístroje pre...

Preventivár požiarnej ochrany obceOkrem iných povinnosti obce, ktoré sú stanovené v zákone NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení...

Predaj bezpečnostných značiek a piktogramovBezpečnostná značka je značka, ktorá poskytuje všeobecnú bezpečnostnú informáciu kombináciou farby a...

Vyberáme z našich školení a kurzov

Školenie obsluhy zdvíhacích zariadeníObsluhovať zdvíhacie zariadenie môže iba osoba odborne spôsobilá, ktorá svoju odbornosť preukazuje platným...

Školenie z OPPŠkolenie zamestnancov z ochrany pred požiari (OPP) parí medzi povinnosti zamestnávateľa v zmysle vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o...

Školenie z BOZPVzdelávanie zamestnancov je jednou z povinností zamestnávateľa v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrany zdravia...

Školenie obsluhy motorových vozíkov (VZV a NZV)Školenie obsluhy motorových vozíkov (vysokozdvižných vozíkov i nízko zdvižných vozíkov) vykonávame od...

Zazmluvnených spoločností

86

Vyškolených ľudí ročne

36000

Rokov praxe

20