Vyberáme z našich služieb

Preventivár požiarnej ochrany obceOkrem iných povinnosti obce, ktoré sú stanovené v zákone NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení...

Dokumentácia OPPPokiaľ si čítate túto stránku, tak pravdepodobne hľadáte informácie ohľadom dokumentácie z oblasti ochrany pred požiarmi (OPP),...

Audit BOZP a OPPPokiaľ si čítate našu stránku, tak pravdepodobne uvažujete nad vykonaním auditu oblasti bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci...

Bezpečnostné značkyBezpečnostná značka je značka, ktorá poskytuje všeobecnú bezpečnostnú informáciu kombináciou farby a geometrického tvaru a ktorá...

Vyberáme z našich školení a kurzov

Školenie vodičovKaždý zamestnávateľ, dokonca i živnostník pokiaľ priamo sám alebo jeho zamestnanci používajú motorové vozidlá na služobné cesty, tak...

Školenie z OPPŠkolenie zamestnancov z ochrany pred požiari (OPP) parí medzi povinnosti zamestnávateľa v zmysle vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o...

Školenie viazačov bremien Určite viete, že každá osoba, ktorá upína alebo nejakým iným spôsobom uväzuje bremeno pomocou viazacích prostriedkov môže...

Školenie pre práce vo výškachKaždá osoba, ktorá vykonáva prácu vo výške väčšej ako 1,5 metra nad zemou alebo nad voľnou hĺbkou (výkopom) väčšou ako...

Zazmluvnených spoločností

86

Vyškolených ľudí ročne

36000

Rokov praxe

20