Vyberáme z našich služieb

Dokumentácia BOZPPokiaľ si čítate túto stránku, tak pravdepodobne hľadáte informácie ohľadom dokumentácie z oblasti bezpečnosť a ochrana pri práci...

Koordinátor BOZP na staveniskuNariadenie vlády č. 396/2006 Z.z.. v § 14 predpisuje každému stavebníkovi (investorovi) povinnosť poveriť jedného...

Posudzovanie rizíkVäčšina zamestnávateľov vie o povinnosti posudzovať riziko pri všetkých činnostiach vykonávaných zamestnancami. Táto povinnosť...

Ročná kontrola rebríkovPovinnosťou každého zamestnávateľa v zmysle vyhl. č. 147/2013 Z.z. je zabezpečiť vykonanie pravidelnej kontroly rebríkov...

Vyberáme z našich školení a kurzov

Základný kurz bezpečnostných technikov Základný kurz bezpečnostných technikov je určený pre všetkých, ktorí majú záujem vykonávať funkciu...

Školenie obsluhy zdvíhacích zariadeníObsluhovať zdvíhacie zariadenie môže iba osoba odborne spôsobilá, ktorá svoju odbornosť preukazuje platným...

Školenie vodičovKaždý zamestnávateľ, dokonca i živnostník pokiaľ priamo sám alebo jeho zamestnanci používajú motorové vozidlá na služobné cesty, tak...

Školenie viazačov bremien Určite viete, že každá osoba, ktorá upína alebo nejakým iným spôsobom uväzuje bremeno pomocou viazacích prostriedkov môže...

Zazmluvnených spoločností

86

Vyškolených ľudí ročne

36000

Rokov praxe

20