Vyberáme z našich služieb

Koordinátor BOZP na staveniskuNariadenie vlády č. 396/2006 Z.z.. v § 14 predpisuje každému stavebníkovi (investorovi) povinnosť poveriť jedného...

Revízie zdvíhacích zariadeníOdborné prehliadky (revízie zdvíhacích zariadení) a odborné skúšky (revízne skúšky zdvíhacích zariadení) vykonávame na...

Posudzovanie rizíkVäčšina zamestnávateľov vie o povinnosti posudzovať riziko pri všetkých činnostiach vykonávaných zamestnancami. Táto povinnosť...

Predaj bezpečnostných značiek a piktogramovBezpečnostná značka je značka, ktorá poskytuje všeobecnú bezpečnostnú informáciu kombináciou farby a...

Vyberáme z našich školení a kurzov

Školenie obsluhy poľnohospodárskych strojovPoľnohospodársky stroj a zariadenie môže obsluhovať len osoba plnoletá, zdravotne spôsobilá a s odbornou...

Základný kurz bezpečnostných technikov Základný kurz bezpečnostných technikov je určený pre všetkých, ktorí majú záujem vykonávať funkciu...

Aktualizačná odborná príprava (AOP) bezpečnostných technikov (BT) a autorizovaných bezpečnostných technikov (ABT)Aktualizačnú odbornú prípravu...

Školenie lešenárov Lešenára môže vykonávať iba odborne spôsobilá osoba, ktorá absolvovala školenie u oprávnenej výchovno-vzdelávacej organizácii,...

Zazmluvnených spoločností

89

Vyškolených ľudí ročne

37400

Rokov praxe

20