V každom sklade a priestore kde sa skladovanie vykonáva je povinnosťou každého zamestnávateľa vyznačiť komunikácie. Z akého predpisu táto povinnosť vychádza a kde sa dajú dočítať podrobnosti o tejto problematike, tak to Vám priblížime v tomto článku.

Problematiku požiadaviek na pracovisko týkajúcu sa komunikácií pre chodcov v skladových priestoroch upravuje nariadenie vlády č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko (ďalej „nariadenie vlády č. 391/2006 Z. z.“) a STN 26 9010 Manipulácia s materiálom, šírky a výšky ciest a uličiek (ďalej „STN 26 9010“).

V zmysle prílohy č. 1 bod 12.2  nariadenia vlády č. 391/2006 Z. z. sa komunikácie určené pre chodcov a na prepravu tovaru musia vyhotoviť so zreteľom na počet používateľov a na druh činností vykonávaných na nich. V zmysle čl. 3.2 STN 26 9010 najmenšie šírky komunikácií pre chodcov určuje STN 73 5105 Výrobné priemyselné budovy (ďalej „STN 73 5105“).

STN 73 5105 v článku 7.7.1 upravuje minimálnu šírku komunikácie pre chodcov v skladových priestoroch. Podľa predmetného článku musí byť komunikácia pre chodcov technicky riešená s ohľadom na počet osôb, ktoré ju budú používať. Pri počte do 100 osôb musia mať tieto komunikácie šírku min. 1100 mm, pri počte od 100 do 300 osôb min. 1650 mm a pri počte nad 300 osôb min. 2200 mm.

Farebné označenie komunikácie upravuje čl. 2.1 prílohy č. 5 nariadenia vlády č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci, ktorý znie: ak používanie a vybavenie priestorov vyžaduje zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov, komunikácie pre vozidlá sa zreteľne vyznačujú neprerušovanými pásmi výraznej farby, prednostne bielej alebo žltej, a to so zreteľom na farbu podkladu.

Pre úplnosť uvádzame, že v zmysle § 6 ods. 1 písm. l) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je zamestnávateľ povinný určiť vo svojom vnútornom predpise na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pravidlá týkajúce sa pohybu chodcov po komunikáciách v skladových priestoroch.

Zdroj text: https://www.ip.gov.sk

V prípade záujmu pomoc pri riešení BOZP vo vašej firme alebo podniku

nás neváhajte  kontaktovať telefonicky, mailom alebo vyplnením krátkeho formulára.

Zákaznícka linka +421 (0)37 202 1351

O NÁS

Už viac ako 15 rokov poskytujeme služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), ochrany pred požiarmi (OPP), pracovnej zdravotnej služby (PZS) a školení prostredníctvom nášho akreditovaného školiaceho strediska. Ponuku našich služieb neustále rozširujeme.

Pridajte sa k nám na:

KONTAKTY

  • Turček, s.r.o.
  • Sídlo: Kollárova 1954/80, 952 01 Vráble
  • Kancelária: Hlavná ulica č.4, 952 01 Vráble
  • Školiace stredisko: Hlavná ulica č.4, 952 01 Vráble
  • Zákaznícka infolinka: +421 (0)37 202 13 51
  • Každý pracovný deň od 8:00 do 16:00 hod.
  • Mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Prihlasovací formulár

Späť hore