Vyberáme z našich služieb

Dokumentácia BOZPPokiaľ si čítate túto stránku, tak pravdepodobne hľadáte informácie ohľadom dokumentácie z oblasti bezpečnosť a ochrana pri práci...

Predaj bezpečnostných značiek a piktogramovBezpečnostná značka je značka, ktorá poskytuje všeobecnú bezpečnostnú informáciu kombináciou farby a...

Revízie zdvíhacích zariadeníOdborné prehliadky (revízie zdvíhacích zariadení) a odborné skúšky (revízne skúšky zdvíhacích zariadení) vykonávame na...

Technik požiarnej ochranyTechnik požiarnej ochrany (ďalej len "PO") je odborne spôsobilá osoba, prostredníctvom ktorej si plní zamestnávateľ alebo...

Vyberáme z našich školení a kurzov

Školenie obsluhy motorových vozíkov (VZV a NZV)Školenie obsluhy motorových vozíkov (vysokozdvižných vozíkov i nízko zdvižných vozíkov) vykonávame od...

Školenie lešenárov Lešenára môže vykonávať iba odborne spôsobilá osoba, ktorá absolvovala školenie u oprávnenej výchovno-vzdelávacej organizácii,...

Základný kurz bezpečnostných technikov Základný kurz bezpečnostných technikov je určený pre všetkých, ktorí majú záujem vykonávať funkciu...

Aktualizačná odborná príprava (AOP) bezpečnostných technikov (BT) a autorizovaných bezpečnostných technikov (ABT)Aktualizačnú odbornú prípravu...

Zazmluvnených spoločností

86

Vyškolených ľudí ročne

36000

Rokov praxe

20