Vyberáme z našich služieb

Posudzovanie rizíkVäčšina zamestnávateľov vie o povinnosti posudzovať riziko pri všetkých činnostiach vykonávaných zamestnancami. Táto povinnosť...

Revízie zdvíhacích zariadeníOdborné prehliadky (revízie zdvíhacích zariadení) a odborné skúšky (revízne skúšky zdvíhacích zariadení) vykonávame na...

Audit BOZP a OPPPokiaľ si čítate našu stránku, tak pravdepodobne uvažujete nad vykonaním auditu oblasti bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci...

Koordinátor BOZP na staveniskuNariadenie vlády č. 396/2006 Z.z.. v § 14 predpisuje každému stavebníkovi (investorovi) povinnosť poveriť jedného...

Vyberáme z našich školení a kurzov

Školenie vodičovKaždý zamestnávateľ, dokonca i živnostník pokiaľ priamo sám alebo jeho zamestnanci používajú motorové vozidlá na služobné cesty, tak...

Školenie z BOZPVzdelávanie zamestnancov je jednou z povinností zamestnávateľa v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrany zdravia...

Školenie obsluhy stavebných strojovStavebný stroj a zariadenie môže obsluhovať len osoba plnoletá, zdravotne spôsobilá a s odbornou spôsobilosťou...

Prinášame Vám novú možnosť – absolvovať školenia formou videohovoru – cez obrazovku počítača, či mobilného telefónu. Školenia na ktorých realizáciu...

Zazmluvnených spoločností

86

Vyškolených ľudí ročne

36000

Rokov praxe

20