Zákaznícka linka

+421 (0)37 202 13 51

Prac. dni 8:00-16:00 hod.

 Videa BOZP / 300 Zhliadnuti

Stres v práci predstavuje vysoké percento stratených pracovných dní a zvyšuje sa počet ľudí trpiacich stavmi súvisiacimi so stresom.
Napo identifikuje niektoré príčiny stresu pri práci vo svojom tradičnom humornom štýle vrátane nadmerných nárokov, nízkej kontroly, neustáleho tlaku, neprijateľného správania, nerešpektovania, zmien, zlého plánovania a rozporuplných pokynov, ktoré vedú k chybám, únave, vyhoreniu, vyčerpaniu a slabý výkon.
Psychosociálne riziká v práci možno úspešne riadiť a ich riadenie zlepšuje blahobyt pracovníkov a výkonnosť spoločností. Kľúčová je prevencia. Film je určený pre všetky pracovné prostredia a má otvoriť diskusiu o niektorých z najťažších problémov, ktorým čelia pracovníci, manažéri a nadriadení.

Podobne videa