Zákaznícka linka

+421 (0)37 202 13 51

Prac. dni 8:00-16:00 hod.

 Videa BOZP / 317 Zhliadnuti

Prach je potenciálny problém na pracovisku dvoma rôznymi, ale významnými spôsobmi: dýchacími problémami a výbuchmi prachu. Škodlivé účinky prachu sa môžu líšiť od podráždenia pokožky po rakovinu pľúc v závislosti od zloženia prachu a typu a stupňa vystavenia. „Napo v ... prach pri práci“ ilustruje niektoré z mnohých situácií a látok, ktoré vytvárajú prach, a zdôrazňuje dôležitosť kontroly vystavenia prachu pri práci, aby sa zabránilo zlému zdraviu. Film končí treskom - výbuchom prachu - rýchlym spaľovaním jemných častíc suspendovaných vo vzduchu často, ale nie vždy, v uzavretom priestore.

Podobne videa