Zákaznícka linka

+421 (0)37 202 13 51

Prac. dni 8:00-16:00 hod.

 Videa BOZP / 318 Zhliadnuti

Elektrická energia je známou a nevyhnutnou súčasťou každodenného života. Elektrická energia však môže zraniť alebo zabiť ľudí a spôsobiť škodu, ak sa s nimi nezaobchádza s rešpektom. Existujú jednoduché preventívne opatrenia, ktoré možno výrazne znížiť riziko úrazu pri práci s elektrickým prúdom alebo v jeho blízkosti. „Napo v ... šokujúcich situáciách“ popisuje niektoré riziká: poviedky zobrazujú konfrontáciu Napa s rôznymi elektrickými nebezpečenstvami a dlhšie príbehy zahŕňajú organizáciu práce a pracovné vzťahy. Nebezpečenstvo hrá malá figúrka nakreslená elektrickým oblúkom v modrej farbe. Film má ilustrovať niektoré problémy, podporiť diskusiu a viesť k bezpečnejším pracovným postupom.

Podobne videa