O nás

História spoločnosti Turček, s.r.o siaha až do roku 2000. Vznikla ako nástupca firmy Ing. Martin Turček a odčlenením sa skupiny odborníkov z oblastí BOZP, OPP a odborných školení od spoločnosti VEMAL, s.r.o.

Špecializuje sa na poskytovanie komplexných služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a ochrany pred požiarmi (OPP) a má dlhodobé skúsenosti so subdodávateľským outsourcingom BOZP a OPP pre klientov z rôznych sektorov v Slovenskej Republike. Počas celého nášho pôsobenia pridávame ďalšie služby do našej ponuky. V oblasti výchovy a vzdelávania sme schopní outsourcovať akýkoľvek druh školenia. Ďalej vieme našim klientom v oblasti školení ponúknuť komplexnosť a to od sledovania termínov, vykonanie školenia až po audit vzdelávacieho systému. V priebehu posledných rokov sme rozšírili naše služby o revízie vyhradených technických zariadení zdvíhacích a tlakových, a poskytovanie služieb pracovnej zdravotnej služby (PZS).

Spoločnosť Turček, s.r.o. disponuje potrebnou infraštruktúrou a vlastní všetky potrebné certifikáty, oprávnenia a osvedčenia z oblasti BOZP a OPP.

V súčasnosti poskytuje Turček, s.r.o. nadštandardnú garanciu kvality služieb BOZP, OPP pre všetky typy spoločností. Súčasťou týchto garancií je špeciálne profesionálne poistenie (okrem štandardného poistenia), ktoré kryje i prípadné pokuty zo strany kontrolných a dozorných orgánov a ktorým disponuje len veľmi málo právnických osôb v odbore služieb bezpečnosti práce a ochrany pred požiarmi.

Týmto systémom sa snažíme byť maximálne komplexní a flexibilní v našich službách a uspokojovať tak všetky potreby našich klientov, ktorých počet neustále rastie. Jednou z našich zásad je snaha o dlhodobú a konštruktívnu spoluprácu.

„Bezpečnosť vášho biznisu je našou prioritou“

Ing. Martin Turček

konateľ spoločnosti