Oprávnenia, Osvedčenia a Certifikáty

V záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov pri plnení pracovných povinností môže niektoré odborné činnosti vykonávať len kvalifikovaná právnická osoba alebo fyzická osoba na základe oprávnenia, osvedčenia, certifikátu alebo preukazu.

Tu uvádzame niektoré z našich oprávnení, osvedčení a certifikátov

1. Oprávnenie na vykonávanie Bezpečnostnotechnickej služby

2. Oprávnenie na vykonávanie výchovy a vzdelávania zamestnancov a vedúcich zamestnancov

3. Oprávnenie na vykonávanie výchovy a vzdelávania Bezpečnostných technikov

4. Oprávnenie na vykonávanie výchovy a vzdelávanie osôb na obsluhu vyhradených technických zariadení zdvíhacích - v plnom rozsahu

5. Oprávnenie na vykonávanie výchovy a vzdelávania viazačov bremien

6. Oprávnenie na vykonávanie výchovy a vzdelávania osôb na obsluhu motorových vozíkov - v plnom rozsahu

7. Oprávnenie na vykonávanie výchovy a vzdelávania osôb na montáž a demontáž lešenie (lešenári)- v plnom rozsahu

8. Oprávnenie na vykonávanie výchovy a vzdelávania osôb na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení

9. Oprávnenie na vykonávanie výchovy a vzdelávania osôb na obsluhu vybraných poľnohospodárskych strojov a zariadení

10. Oprávnenie na vykonávanie výchovy a vzdelávania osôb na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly pri ťažbe dreva

12. Oprávnenie na vykonávanie výchovy a vzdelávania osôb na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly pri inej činnosti

13. Oprávnenie na vykonávanie výchova a vzdelávania - vedúci zamestnanci

14. Oprávnenie na vykonávanie výchova a vzdelávania - pracovníci pre prevádzku, údržbu a opravy vozidiel (vodiči)

15. Oprávnenie na vykonávanie poradenstva v oblasti ochrany práce

16. Oprávnenie na vykonávanie odborných prehliadok a skúšok technických zariadení - Tlakové zariadenia

17. Oprávnenie na vykonávanie odborných prehliadok a skúšok technických zariadení - Zdvíhacie zariadenia

18. Osvedčenie Autorizovaného bezpečnostného technika

19. Osvedčenie Technika požiarnej ochrany

20. Osvedčenie - Odborný pracovník bezpečnosti práce

21. Osvedčenie - Bezpečnostný technik

22. Oprávnenie na kontrolu hasiacich prístrojov

23. Osvedčenie o pedagogickom minime

24. Osvedčenie - Lektor

25. Osvedčenie audítora systému bezpečnosti a ochrany zdravia OHSAS

26. Potvrdenie na vykonávanie niektorých činností PZS pre 1. a 2. kategóriu prác

27. Osvedčenie Revízneho technika - Zdvíhacie zariadenia (2012)

28. Osvedčenie Revízneho technika - Zdvíhacie zariadenia (2019)

29. Osvedčenie Revízneho technika - Tlakové zariadenia

30. Osvedčenie inštruktora motorových vozíkov

Neustále pracujeme na rozširovaní našich odborností, získavaní nových oprávnení, osvedčení a certifikátov.

V prípade záujmu o niektorú z našich služieb nás neváhajte kontaktovať

Neváhajte nás kontaktovať telefonicky, mailom alebo vyplnením krátkeho formulára.

Zákaznícka linka +421 (0)37 202 1351