Aktualizačná odborná príprava (AOP) bezpečnostných technikov (BT) a autorizovaných bezpečnostných technikov (ABT)

Aktualizačnú odbornú prípravu bezpečnostných technikov a ABT organizujeme v zmysle § 23 ods.(6) a § 24 ods. (10) zákona č. 124/2006 Z.z. o BOZP v znení n.p.

Bezpečnostný technik a ABT je povinný absolvovať najmenej každých päť rokov aktualizačnú odbornú prípravu. Pokiaľ neabsolvuje aktualizačnú odbornú prípravu v určenej lehote, tak mu osvedčenie stráca platnosť.

Obsah AOP:

Aktuálne legislatívne zmeny v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) za posledných 5 rokov. Ako bonus dostanú všetci účastníci USB s aktuálnymi predpismi.

Rozsah AOP:

16 hodín

Termín:

V nasledovných mesiacoch (január, apríl, júl, október)

Vieme AOP vykonať i v individuálnych termínoch. Pre viac info. nás neváhajte kontaktovať.

Cena:

Cena kurzu je 50,-€

Pri individuálnom termíne je cena 70,-€

Ďalšie informácie:

Účastníci obdržia potvrdenie o absolvovaní AOP BT alebo ABT.

Vzdelávanie je akreditované Národným inšpektorátom práce

Prihláška na aktualizačnú odbornú prípravu bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov na stiahnutie v pdf

V prípade záujmu alebo akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.