Školenie obsluhy poľnohospodárskych strojov

Poľnohospodársky stroj a zariadenie môže obsluhovať len osoba plnoletá, zdravotne spôsobilá a s odbornou spôsobilosťou získanou v oprávnenej výchovno-vzdelávacej organizácii, napríklad u nás a vlastniaca preukaz obsluhy poľnohospodárskych strojov a zariadení.

Vykonávame školenia na všetky druhy poľnohospodárskych strojov a zariadení:

  • samochodné rezačky
  • obilné kombajny
  • špeciálne stroje na zber poľnohospodárskych plodín

Ponúkame Vám:

  • získanie preukazu na obsluhu poľnohospodárskych strojov všetkých druhov
  • rozšírenie preukazu o ďalšie druhy poľnohospodárskych strojov a zariadení
  • opakované školenie (1 x za 12 mesiacov)
  • aktualizačnú odbornú prípravu (podľa zákona č. 124/2006 Z.z § 16. 1 x za 5 rokov)

Podmienky pre zaradenie do kurzu:

  • vek minimálne 18 rokov
  • zdravotná spôsobilosť potvrdená od lekára (nie staršia ako 6 mesiacov)
  • aktuálna fotografia 3×3,5 cm

Školenia vykonávajú naši kvalifikovaní lektori, ktorí majú v tejto oblasti viac ako 10-ročnú prax.

Prihláška na základný (alebo rozširovací) kurz na stiahnutie v pdf

Tlačivo na potvrdenie zdravotnej spôsobilosti si môžete stiahnuť na tu v pdf

Po úspešnom zvládnutí skúšok je uchádzačovi vydaný preukaz na obsluhu poľnohospodárskych strojov a zariadení, ktorý je platný v celej EU. V prípade záujmu o kurz alebo ak máte ku kurzu nejaké otázky, tak nás neváhajte kontaktovať.