Poučená osoba §20 školenie pre neelektrotechnikov

Zamestnávateľ je povinný poučiť všetky osoby pracujúce s akýmkoľvek elektrickým zariadením.

Pracovníci bez odborného elektrotechnického vzdelania - musia byť oboznámení so základnými bezpečnostnými predpismi vo vzťahu k elektrickým zariadeniam (STN 34 3108 zm.3)

Školenie vykonávame našimi odborne spôsobilými osobami a termíny stanovujeme individuálne na základe požiadaviek klienta.

§ 20 POUČENÁ OSOBA

Oboznámenie vykonáva fyzická osoba, ktorá má odbornú spôsobilosť podľa § 21 až 24. U fyzickej osoby bez elektrotechnického vzdelania, ktorá obsluhuje technické zariadenie elektrické nízkeho napätia, môže oboznámenie vykonať aj poučená osoba, ktorá bola poverená prevádzkovateľom touto činnosťou.

Oboznámenie vykonáva fyzická osoba, ktorá má odbornú spôsobilosť podľa § 21 až 24. U fyzickej osoby bez elektrotechnického vzdelania, ktorá obsluhuje technické zariadenie elektrické nízkeho napätia, môže oboznámenie vykonať aj poučená osoba, ktorá bola poverená prevádzkovateľom touto činnosťou.

Každý absolvent poučenia získa po úspešnom overení vedomostí certifikát POVERENÁ OSOBA §20

Ak máte záujem absolvovať školenie alebo potrebujete školenie zabezpečiť pre svojich zamestnancov, tak nás neváhajte kontaktovať telefonicky, mailom alebo vyplnením krátkeho formulára.

Zákaznícka linka +421 (0)37 202 1351