Školenie lešenárov

Lešenára môže vykonávať iba odborne spôsobilá osoba, ktorá absolvovala školenie u oprávnenej výchovno-vzdelávacej organizácii, napríklad u nás a po úspešnom overení vedomostí získala preukaz lešenára.

Vykonávame školenia na všetky druhy a triedy lešení:

 • Rúrkové lešenia
 • Podperné lešenia
 • Pojazdné a voľne stojace lešenia
 • Drevené lešenia
 • Stavebné plošinové výťahy
 • Dielcové lešenia

Ponúkame Vám:

 • získanie preukazu na všetky druhy lešení
 • rozšírenie preukazu o ďalšie druhy lešení
 • opakované školenie (1 x za 12 mesiacov)
 • aktualizačnú odbornú prípravu (podľa zákona č. 124/2006 Z.z § 16. 1 x za 5 rokov)

Podmienky pre zaradenie do kurzu:

 • vek minimálne 18 rokov
 • zdravotná spôsobilosť potvrdená od lekára (nie staršia ako 6 mesiacov)
 • aktuálna fotografia 3×3,5 cm

Školenia vykonávajú naši kvalifikovaní lektori, ktorí majú v tejto oblasti bohatú prax.

Po úspešnom zvládnutí skúšok je uchádzačovi vydaný preukaz lešenára a zariadení, ktorý je platný v celej EU.

Prihláška na základný kurz na stiahnutie v pdf

Tlačivo na potvrdenie zdravotnej spôsobilosti si môžete stiahnuť na tu v pdf

V prípade záujmu o kurz alebo ak máte ku kurzu nejaké otázky, tak nás neváhajte kontaktovať.