Školenie obsluhy zdvíhacích zariadení

Obsluhovať zdvíhacie zariadenie môže iba osoba odborne spôsobilá, ktorá svoju odbornosť preukazuje platným preukazom alebo dokladom o odbornej spôsobilosti. Výchova a vzdelávanie obsluhy zdvíhacích zariadení sa vykonáva s prihliadnutím na druh zdvíhacieho zariadenia.

Školenie obsluhy vykonávame na nasledovné druhy zdvíhacích zariadení:

1. Obsluha mobilného žeriava (autožeriav)

Základný kurz obsluhy mobilného žeriava

Opakované školenie obsluhy mobilného žeriava

Aktualizačná odborná príprava

Cena odbornej prípravy je 150,-€/osoba

25,-€ / osoba

30,-€ / osoba

2. Obsluha nakladacieho žeriavu (hydraulická ruka)

Základný kurz obsluhy nakladacieho žeriacu

Opakované školenie obsluhy nakladacieho žeriavu

Aktualizačná odborná príprava

60,-€/osoba

20,-€ / osoba

30,-€ / osoba

3. Obsluha vežového žeriavu

Základný kurz obsluhy vežového žeriava

Opakované školenie

Aktualizačná odborná príprava

Cena odbornej prípravy je 150,-€/osoba

25,-€ / osoba

30,-€ / osoba

4. Obsluha mostového žeriava

Základný kurz obsluhy mostového žeriava

Opakované školenia sa vykonávajú 1 x za 12 mesiacov

Aktualizačná odborná príprava

60,-€/osoba

20,-€ / osoba

30,-€ / osoba

5. Obsluha portálového žeriava

Základný kurz obsluhy portálového žeriava

Opakované školenia sa vykonávajú 1 x za 12 mesiacov

Aktualizačná odborná príprava

60,-€/osoba

20,-€ / osoba

30,-€ / osoba

6. Obsluha konzolového žeriava

Základný kurz obsluhy portálového žeriava

Opakované školenia sa vykonávajú 1 x za 12 mesiacov

Aktualizačná odborná príprava

60,-€/osoba

20,-€ / osoba

30,-€ / osoba

7. Obsluha pojazdnej zdvíhacej pracovnej plošiny

Základný kurz obsluhy pojazdnej zdvíhacej pracovnej plošiny

Opakované školenia sa vykonávajú 1 x za 12 mesiacov

Aktualizačná odborná príprava

60,-€/osoba (150,-€/osoba s ŠPZ)

20,-€ / osoba

30,-€ / osoba

8. Obsluha zdvíhacej brány s el. pohonom

Základný kurz obsluhy zdvíhacej brány

Opakované školenia sa vykonávajú 1 x za 12 mesiacov

20,-€/osoba

15,-€ / osoba

9. Obsluha vyrovnávacích mostíkov (zdvíhacej rampy)

Základný kurz obsluhy vyrovnávacieho mostíka

Opakované školenia sa vykonávajú 1 x za 12 mesiacov

20,-€/osoba

15,-€ / osoba

10. Obsluha ďalších zdvíhacích zariadení neuvedených vyššie

Školenia vykonávajú naši lektori a revízny technici zdvíhacích zariadení, ktorí majú v tejto oblasti dlhoročné skúsenosti.

Prihláška na základný kurz na stiahnutie v pdf

Výchovu a vzdelávanie obsluhy zdvíhacích zariadení vykonávame na základe oprávnenia NIP. V prípade záujmu o účasť v niektorom z našich kurzov žeriavnikov nás neváhajte kontaktovať.