Školenie pre práce vo výškach

Každá osoba, ktorá vykonáva prácu vo výške väčšej ako 1,5 metra nad zemou alebo nad voľnou hĺbkou (výkopom) väčšou ako 1,3 metra musí mať na túto činnosť odbornú spôsobilosť. Takáto odborná spôsobilosť sa dá získať účasťou na školení osôb vykonávajúcich práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou napríklad u nás.

Za práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou bez použitia špeciálnej techniky sa považujú napr.:

  • práce vo výške nad 1,5 m, ak nemožno pracovať z pevnej a bezpečnej pracovnej podlahy (najmä murári, klampiari, údržbári, opravári, elektrikári, maliari, vodiči nákladných motorových vozidiel a mnoho ďalších)
  • práce vykonávajúce zo zdvíhacej pojazdnej pracovnej plošiny
  • práce vykonávajúce na rebríku bez ohľadu na výšku
  • pri zemných prácach vo výkope alebo v blízkosti výkopu hlbšom ako 1,3 m (kde hrozí utopenie, zapadnutie alebo zasypanie v jamách a nádržiach s vodou, vápnom, maltou, materiálom atď.)

Ponúkame Vám:

  • základné školenie - po školení obdržíte doklad o odbornej spôsobilosti
  • opakované školenie - vykonáva sa 1 x za 12 mesiacov v zmysle vyhl.č. 147/2013 Z.z.

Školenia vykonávajú naši kvalifikovaní lektori, ktorí majú v tejto oblasti bohatú prax.

Prihláška na školenie pre práce vo výškach na stiahnutie v pdf

V prípade záujmu o školenie alebo ak máte ku školeniu nejaké otázky, tak nás neváhajte kontaktovať.