Školenie viazačov bremien

Určite viete, že každá osoba, ktorá upína alebo nejakým iným spôsobom uväzuje bremeno pomocou viazacích prostriedkov môže túto činnosť vykonávať iba pokiaľ je na túto činnosť odborne spôsobilá a svoju odbornú spôsobilosť vie preukázať platným preukazom viazača bremien.

Vykonávame:

Základný kurz na získanie preukazu

Opakované školenie 1 x za 12 mesiacov

Aktualizačná odborná príprava (AOP) sa vykonáva minimálne 1 x za 5 rokov

Ceny sú uvádzané bez DPH (sme plátci DPH)

50,-€/ osoba

15,-€/ osoba

20,-€/ osoba

Základný kurz viazača bremien

Základný kurz viazača bremien vykonávame v priebehu celého kalendárneho roka. Miesto realizácie kurzu si vieme dohodnúť buď u klienta alebo v našich školiacich priestoroch. Termín je tiež predmetom dohody.

Podmienky pre zaradenie do kurzu:

  • Vek minimálne 18 rokov
  • Zdravotná spôsobilosť (nie starší posudok ako 6 mesiacov)
  • Žiadosť o vydanie preukazu (vypíšete u nás na naše tlačivo)

Obsah kurzu v teoretickej časti:

  • všeobecné požiadavky týkajúce sa výkonu činnosti viazača bremien
  • osobitné požiadavky so zameraním na prevádzku a obsluhu zdvíhacieho zariadenia týkajúce sa výkonu činnosti viazača bremien
  • osobitné požiadavky viazania, zavesovania a uchopenia bremien vrátane zásad komunikácie s obsluhou zdvíhacieho zariadenia

Obsah kurzu v praktickej časti:

  • každý účastník nášho kurzu je schopný po jeho úspešnom ukončení samostatne vykonávať pracovnú činnosť viazača bremien

Po úspešnom zvládnutí skúšok je uchádzačovi vydaný preukaz viazača bremien. Preukaz je platný v celej EU.

Prihláška na základný kurz na stiahnutie v pdf

Tlačivo na potvrdenie zdravotnej spôsobilosti si môžete stiahnuť na tu v pdf

V prípade záujmu o kurz alebo spracovania cenovej ponuky nás neváhajte kontaktovať.