Školenie vodičov

Každý zamestnávateľ, dokonca i živnostník pokiaľ priamo sám alebo jeho zamestnanci používajú motorové vozidlá na služobné cesty, tak je povinný pravidelne, zrozumiteľne a preukázateľne oboznamovať každého zamestnanca s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, a to i vodičov referentských vozidiel. Školenie sa vykonáva minimálne 1×24 mesiacov, kvalifikovanou odborne spôsobilou osobou.

Vodič referent je každý zamestnanec, živnostník alebo priamo sám zamestnávateľ, ktorý používa buď služobné (firemné) motorové vozidlo alebo súkromné motorové vozidlo na služobné cesty.

Školenia vodičov sa podrobujú nasledovné skupiny pracovníkov:

 • vodič referent - je vodič motorového vozidla do 3,5t, ktorý na služobnej ceste vedie vlastné vozidlo alebo vozidlo zamestnávateľa, ale vedenie vozidla nie je jeho hlavnou činnosťou
 • zamestnancov, ktorí majú pridelené referentské vozidlo,
 • zamestnancov, ktorí používajú súkromné motorové vozidlo s osobitným príkazom na pracovnú cestu,
 • zamestnancov – profesionálnych vodičov,
 • zamestnancov – vodičov profesionálov v zákone č. 280/2006 Z. z., ktorý rieši kurz základnej kvalifikácie, kurz pravidelného výcviku profesionálnych vodičov každých päť rokov.

Cieľom školenia je:

 • Oboznámiť vodičov, vodičov referentov, zamestnancov a ďalších pracovníkov s bezpečnosťou práce pri prevádzke, údržbe a opravách motorových vozidiel
 • Informovať zúčastnených o možných ohrozeniach, nebezpečenstvách a rizikách pri ich činnosti,
 • Oboznámiť zúčastnených o konkrétnych úrazoch, nehodách a skoroudalostiach, ktoré sa stali pri prevádzke, údržbe a opravách motorových vozidiel

Výsledkom a zároveň prínosom zo školenia je:

 • Zníženie počtu úrazov, nehôd a skoroudalostí pri prevádzke, údržbe a opravách motorových vozidiel
 • Správne vedenie evidencie o dobe vedenia motorového vozidla
 • Vyššia produktivita práce

Školenia vodičov vykonávame od roku 2003 na základe akreditácie Národného inšpektorátu práce, ktorý nám na túto činnosť vydal oprávnenie.

V prípade záujmu o vykonanie školenia vodičov alebo v prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.