Predaj bezpečnostných značiek a piktogramov

Bezpečnostná značka je značka, ktorá poskytuje všeobecnú bezpečnostnú informáciu kombináciou farby a geometrického tvaru a ktorá po doplnení grafického symbolu poskytuje osobitnú bezpečnostnú informáciu. Odporúča sa bezpečnostnú značku doplniť textom upresňujúcim význam bezpečnostnej značky. Značka musí byť viditeľná pri dostatočnej intenzite osvetlenia.

Zákazové značkyzakazujú správanie, ktoré by mohlo viesť k vzniku nebezpečenstva. Majú kruhový tvar. Farba podkladu je biela a farba orámovanie je červená. Farba symbolu je čierna.

Výstražné značkysú označenie, ktoré upozorňuje na nebezpečenstvo alebo ohrozenie. Hlavné znaky - trojuholníkový tvar, - čierny piktogram na žltom pozadí s čiernym okrajom

Príkazové značkysú označenie, ktoré prikazuje osobitné správanie. Hlavné znaky - kruhový tvar, - biely piktogram na modrom pozadí

Značky ochrany pred požiarmisú označenie, ktoré informuje o umiestnení zariadenia na ochranu pred požiarmi. Hlavné znaky - obdĺžnikový alebo štvorcový tvar, - biely piktogram na červenom pozadí

Núdzové značkysú označenie, ktoré informuje o umiestnení núdzových miest, prípadne označuje núdzové východy atď. Hlavné znaky - obdĺžnikový alebo štvorcový tvar, - biely piktogram na zelenom pozadí

Ďalšie značkysú označenie, ktorým sa určujú ďalšie požiadavky neupravujúce vyššie uvedené kategórie značiek

Neustále držíme na sklade veľké množstvo bezpečnostných značiek. Pokiaľ potrebujete niektorú z bezpečnostných značiek, tak nás kľudne kontaktujte.