Bezpečnostnotechnická služba, Autorizovaný bezpečnostný technik (ABT) a bezpečnostný technik (BT)

Určite už viete o povinnosti každého zamestnávateľa mať zriadenú bezpečnostnotechnickú službu (ďalej len BTS) podľa §22 Zákona č.124/2006 Z.z.

BTS môže každý zamestnávateľ riešiť viacerými spôsobmi a to:

 • zamestnancom - bezpečnostným technikom alebo autorizovaným bezpečnostným technikom - nerentabilné pre malé firmy a podniky a firmy a podniky s minimálnym rizikom úrazov
 • zmluvným vzťahom s odborne spôsobilou právnickou alebo fyzickou osobou, ktorá má na túto činnosť oprávnenie

Naša spoločnosť Vám odporúča 2. riešenie činnosti BTS vo vašej spoločnosti, podniku, úrade alebo firme.

Našim zmluvným partnerom poskytujeme komplexné služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci – bezpečnostnotechnickú službu v zmysle § 22 Zákona č. 124/2006 Z.z. a to prostredníctvom odborne spôsobilých osôb - autorizovaných bezpečnostných technikov (ďalej len ABT) a bezpečnostných technikov (ďalej len BT). Naši ABT a BT majú dlhoročné skúsenosti v oblasti bezpečnosť a ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP) a to v rôznych odvetviach výrobnej i nevýrobnej sféry.

Činnosť autorizovaného bezpečnostného technika je zameraná hlavne na:

 • organizovanie a kontrola plnenia povinností vyplývajúcich z predpisov o BOZP
 • kontroly zamerané na dodržiavanie pravidiel BOZP
 • vypracúvanie, vedenie a aktualizácia dokumentácie vyplývajúcej z predpisov o BOZP
 • kontrola a prípadné dopĺňanie bezpečnostných značení
 • vykonávanie oboznamovania zamestnancov so zásadami BOZP na pracovisku (novoprijatí zamestnanci pri nástupe do zamestnania, opakované školenia raz za 2 roky)
 • vykonávanie školenia zástupcov zamestnancov pre BOZP
 • spolupráca s komisiou BOZP (u zamestnávateľov s viac ako 100 zamestnancami)
 • účasť na kontrolách vykonávaných zo strany Štátneho odborného dozoru (Inšpektorát práce)
 • zisťovanie príčin vzniku pracovných úrazov, ich registrácia predpísaným spôsobom a vedenie ich evidencie
 • zabezpečenie konzultačných a poradenských služieb v oblasti BOZP

Cenovú ponuku spracovanú presne na Vašu spoločnosť, podnik, úrad prípadne organizáciu Vám spracujeme a zašleme neodkladne. Stačí nás iba kontaktovať.

Neváhajte a pridajte sa k množstvu našich spokojných zákazníkov.

O NÁS

Už viac ako 15 rokov poskytujeme služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), ochrany pred požiarmi (OPP), pracovnej zdravotnej služby (PZS) a školení prostredníctvom nášho akreditovaného školiaceho strediska. Ponuku našich služieb neustále rozširujeme.

GDPR (General Data Protection Regulation)

Pridajte sa k nám na:

 • ZÁKAZNÍCKA INFOLINKA
 • +421 (0)37 202 13 51
 • Každý pracovný deň od 8:00 do 16:00 hod.

KONTAKTY

 • Turček, s.r.o.
 • Sídlo: Kollárova 1954/80, 952 01 Vráble
 • Kancelária: Hlavná ulica č.4, 952 01 Vráble
 • Školiace stredisko: Hlavná ulica č.4, 952 01 Vráble
 • Mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

SME AKREDITOVANÍ

Späť hore