Predaj, kontroly a opravy hasiacej techniky

Naša firma pôsobí na trhu s hasiacou technikou od roku 2007. Spočiatku sme dodávali hasiace prístroje pre našich zmluvných partnerov ako doplnkovú službu. Postupne sme ponuku hasiacich prístrojov doplnili i o hydrantové hadice, prúdnice a armatúry. Potom sme k predaju hasiacej techniky pridali i kontrolu a opravy hasiacich prístrojov, hadicových zariadení a hydrantov. V súčasnom období poskytujeme v oblasti hasiacej techniky komplexný program služieb cez predaj, servis, opravy a likvidáciu vyradených hasiacich prístrojov.

Práškové hasiace prístrojepatria medzi najpoužívanejšie hasiace prístroje. Teplotný funkčný rozsah od -20°C do +60°C. Použiteľnosť pre triedu požiaru A, B, C. Prístroje sú určené na hasenie požiarov v ich počiatočnej fáze možno ich použiť v priemysle, poľnohospodárstve, obchode, lekárskych ordináciách, skladoch a pod. Prístroje možno použiť aj na hasenie zariadení pod napätím elektrického prúdu do 1000 V. Prednosťou práškových hasiacich prístrojov je rýchle utlmenie plameňov, dobrá tepelná ochrana obsluhy, nejedovatosť a dlhodobá skladovateľnosť. V ponuke máme hasiace prístroje práškové s náplňou 1kg, 2kg, 6kg a pojazdný 50kg.

Snehové hasiace prístrojesa používajú zriedkavejšie ako práškové. Ich náplňou je oxid uhličitý. Teplotný funkčný rozsah od -20°C do +60°C. Použiteľnosť pre triedu požiaru B, C. Oxid uhličitý sa po použití odparí a nezanechá žiadne zbytky hasiacej látky, čím nedôjde k ďalším škodám a zničením zariadení, ktoré neboli poškodené požiarom. Hasiaci prístroj je pod stálym tlakom. Prístroj je určený na hasenie požiarov v ich počiatočnej fáze v uzatvorených priestoroch, telefónnych centrálach, kanceláriách s počítačmi, galériách, kostoloch, skladoch s potravinami a pod. Prístroj možno použiť aj na hasenie zariadení pod napätím elektrického prúdu do 1000 V. V ponuke máme hasiace prístroje s náplňou 2kg, 5kg a pojazdný s 2 x 10kg, + x 30kg a 2 x 30kg náplňou.

Vodné a penové hasiace prístroje.Náplň hasiaceho prístroja tvorí voda, prípadne voda a penidlo pri penových hasiacich prístrojoch. Tlak vo vnútri prístroja ukazuje manometer umiestnený na ventile, pričom ručička manometra musí byť v zelenom poli stupnice. Je určený na hasenie požiarov v ich počiatočnej fáze, používa sa v chemickom priemysle, papiernickom a drevárskom priemysle, v skladoch pevných horľavých látok a pod. Prednosťou vodných hasiacich prístrojov je rýchle utlmenie plameňov, nejedovatosť a dlhodobá skladovateľnosť. Prístroj nie je možné použiť na hasenie zariadenia pod napätím elektrického prúdu a pre hasenie látok triedy požiaru D! V ponuke máme vodný hasiaci prístroj s 9l náplňou a penové hasiace prístroje s 9l náplňou a pojazdný penový hasiaci prístroj s 50l náplňou.

Hadice a prúdnicev nasledovnej ponuke:

  • Hydrantová hadica DN 25 v dĺžkach 20 alebo 30m
  • Hydrantová hadica DN 52 v dĺžkach 20 alebo 30 m
  • Prúdnice DN 25 a DN 52

Hydrantové skrinky a hydrantové systémyvieme zabezpečiť na objednávku. S požiadavkou na konkrétny hydrantový systém alebo hydrantovú skrinku nás neváhajte kontaktovať. Vieme zabezpečiť v priebehu pár dní a za výhodné ceny.

Nezáväzná cenová ponuka

Nechajte si u nás bezplatne vypracovať nezáväznú cenovú ponuku a v prípade ak bude cena podľa vašich predstáv, tak si môžete hasiacu techniku objednať. Kľudne nás môžete kontaktovať