Ročná kontrola rebríkov

Povinnosťou každého zamestnávateľa v zmysle vyhl. č. 147/2013 Z.z. je zabezpečiť vykonanie pravidelnej kontroly rebríkov oprávnenou osobou.

Kontrole podliehajú všetky druhy a typy rebríkov, ktoré sa používajú profesionálne (pri pracovnej činnosti) ako pracovné prostriedky.

Naša spoločnosť vykonáva kontrolu nasledovných druhoch rebríkov:

  • Jednoduchý rebrík
  • Dvojdielny rebrík
  • Dvoj alebo troj – dielny rebrík s lankom
  • Kombinovaný rebrík
  • Teleskopický rebrík
  • Kĺbový troj a viac dielny
  • Schodíkový rebrík s jednostranným výstupom mobilný i nemobilný
  • Multifunkčný rebrík
  • A ďalšie druhy rebríkov

Rozsah nami vykonávanej kontroly rebríkov je v súlade s STN EN 131-2 + AC a periodicita kontroly vyhláškou č. 147/2013 Z.z.

Po vykonanej kontrole vystavíme správu o kontrole a všetky rebríky, ktoré majú pri kontrole vyhovujúci stav označíme štítkom o vykonaní kontroly.

Kontroly rebríkov vykonávajú naši kvalifikovaní pracovníci, ktorí majú v tejto činnosti dlhoročné skúsenosti.

Potrebujete vykonať kontrolu rebríkov vo vašej spoločnosti alebo firme?

Alebo máte záujem iba o nezáväznú cenovú ponuku na kontrolu rebríkov?

Neváhajte nás kontaktovať telefonicky, mailom alebo vyplnením krátkeho formulára.

Zákaznícka linka +421 (0)37 202 1351