Revízie zdvíhacích zariadení

Odborné prehliadky (revízie zdvíhacích zariadení) a odborné skúšky (revízne skúšky zdvíhacích zariadení) vykonávame na vyhradených technických zariadeniach - zdvíhacích zariadeniach v nasledovnom rozsahu:

Aažeriav a zdvíhadlo s motorovým pohonom, napríklad elektrickým, hydraulickým, s nosnosťou nad 1000 kg a žeriav a zdvíhadlo s ľudským pohonom nad 5 000 kg vrátane trvalej žeriavovej dráhy a dočasnej žeriavovej dráhy výložníkového typu

  • Mostové žeriavy
  • Vežové žeriavy
  • Portálové žeriavy
  • Konzolové žeriavy
  • Mobilné žeriavy na automobilovom podvozku
  • Nakladacie žeriavy (hydraulická ruka)

Abpohyblivé pracovné plošiny s motorovým pohonom a výškou zdvihu nad 1,5 m

Ad1stavebný výťah na prepravu osôb a nákladu

Ad2stavebný výťah nákladný s prístupom osôb na nosnú plošinu

Ae Regálový zakladač so stanovišťom obsluhy na zakladači a jeho presuvňa

Ba1žeriav a zdvíhadlo s motorovým pohonom s nosnosťou do 1 000 kg vrátane a s ľudským pohonom s nosnosťou od 1 000 kg do 5 000 kg

Ba2zariadenie, ktorým je vrátok s motorových motorom určený na zdvíhanie bremien

Bbzdvíhacie ústrojenstvo dopravného vozíka a nakladača s motorovým pohonom určené na zdvíhanie a prepravu bremena pomocou prostriedku na viazanie, zavesenie alebo uchopenie (napr. kontajnerový nakladač)

Bc1prídavné zdvíhacie príslušenstvo na zavesenie alebo uchopenie bremena, ktoré nie je trvalou súčasťou technického zariadenia zdvíhacieho skupiny A a skupiny B, a to zdvíhacie ústrojenstvo na manipuláciu s kontajnerom ISO

Bc2prídavné zdvíhacie príslušenstvo na zavesenie alebo uchopenie bremena, ktoré nie je trvalou súčasťou technického zariadenia zdvíhacieho skupiny A a skupiny B, a to zariadenie na zavesenie alebo uchopenie bremena, napríklad magnet, traverza, prísavkové zariadenie, kliešte, drapák, okrem prostriedkov uvedených v skupine C písm. a)

Bd1špeciálne zdvíhacie zariadenie s motorovým pohonom určené na zdvíhanie bremena, a to zdvíhacia rampa

Bd2špeciálne zdvíhacie zariadenie s motorovým pohonom určené na zdvíhanie bremena, a to zdvíhacia plošina

Bd3špeciálne zdvíhacie zariadenie s motorovým pohonom určené na zdvíhanie bremena, a to stabilné, mobilné a premiestniteľné servisné zdvíhacie zariadenie, ktoré je určené len na zdvíhanie vozidla (napr. zdviháky v autoservisoch)

Bd4špeciálne zdvíhacie zariadenie s motorovým pohonom určené na zdvíhanie bremena, a to zdvíhacie čelo určené na montáž na vozidlo alebo do vozidla, ktoré je určené na nakladanie alebo vykladanie nákladu

Benákladný stavebný výťah bez prístupu osôb na nosnú plošinu

Bf zvislá posuvná brána s motorovým pohonom s výškou zdvihu nad 2,7 m

Bgregálový zakladač bez stanovišťa obsluhy na zakladači a jeho presuvňa okrem zariadenia, ktoré je súčasťou automatizovaných systémov na manipuláciu a skladovanie

V oblasti revízií zdvíhacích zariadení pôsobíme už viac ako 10 rokov a nie sme v tejto oblasti žiadnym nováčikom.

Pokiaľ potrebujete vykonať na vašom zdvíhacom zariadení revíziu alebo máte akékoľvek otázky ohľadom revízie, zaradenia vašeho zariadenia alebo čohokoľvek iného v spojitosti so zdvíhacími zariadeniami neváhajte nás kontaktovať.