Technik požiarnej ochrany

Technik požiarnej ochrany (ďalej len "PO") je odborne spôsobilá osoba, prostredníctvom ktorej si plní zamestnávateľ alebo prevádzkovateľ objektu svoje povinnosti na úseku PO.

Kto má povinnosť mať technika PO? Každý kto spĺňa jednu z nasledovných povinností:

 • Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 5 zamestnancov
 • Zamestnávateľ, ktorý vlastní alebo prevádzkuje priestor o rozlohe viac ako 100m2
 • Zamestnávateľ, u ktorého sa nachádzajú miesta so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru

Naša spoločnosť poskytuje výkon činnosti technika požiarnej ochrany dodávateľským spôsobom. Služby vykonávame na základe uzatvorenej zmluvy. V tejto oblasti naši technici PO pôsobia už viac ako 15 rokov počas ktorých boli u našich obchodných partneroch vykonaných viac ako 100 kontrol zo strany štátneho požiarneho dozoru a to vždy bez uloženia sankcie. Toto je zárukou vysokej odbornosti nami poskytovaných služieb.

Rozsah poskytovania činnosti technika PO zahŕňa najmä:

 • úvodný zber potrebných informácií (projekty PO, konzultácie, prehliadka objektov)
 • spracovanie dokumentácie ochrany pred požiarmi (minimálne v legislatívne požadovanom rozsahu)
 • nastavenie systému riadenia ochrany pred požiarmi (ďalej len OPP)
 • školenie vedúcich zamestnancov, ostatných zamestnancov
 • metodická pomoc pri výbere a menovaní členov protipožiarnych hliadok
 • odborná príprava členov protipožiarnych hliadok
 • preventívne protipožiarne prehliadky a kontroly pracovísk v dohodnutých lehotách
 • aktualizácia dokumentácie a OPP jej udržiavanie v súlade s legislatívnymi požiadavkami
 • udržiavanie systému riadenia OPP a pravidelné vyhodnotenie jeho úrovne.

Pomôžeme Vám zaviesť systém riadenia OPP, prípadne Vám pomôžeme zvýšiť úroveň toho Vášho. Zavedením systému riadenia OPP, prípadne zvýšením úrovne toho Vašeho podstatne znížite riziká vzniku požiarov, čoho výsledkom bude i úspora nákladov a času.

Cenovú ponuku spracovanú presne na Vašu spoločnosť, podnik, úrad prípadne organizáciu Vám spracujem a zašleme. Stačí nás iba kontaktovať.

O NÁS

Už viac ako 15 rokov poskytujeme služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), ochrany pred požiarmi (OPP), pracovnej zdravotnej služby (PZS) a školení prostredníctvom nášho akreditovaného školiaceho strediska. Ponuku našich služieb neustále rozširujeme.

GDPR (General Data Protection Regulation)

Pridajte sa k nám na:

 • ZÁKAZNÍCKA INFOLINKA
 • +421 (0)37 202 13 51
 • Každý pracovný deň od 8:00 do 16:00 hod.

KONTAKTY

 • Turček, s.r.o.
 • Sídlo: Kollárova 1954/80, 952 01 Vráble
 • Kancelária: Hlavná ulica č.4, 952 01 Vráble
 • Školiace stredisko: Hlavná ulica č.4, 952 01 Vráble
 • Mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

SME AKREDITOVANÍ

Späť hore