• História spoločnosti Turček, s.r.o. siaha až ...

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP) a ochrana pred požiarmi (OPP), oblasti, ktoré sú ešte aj v súčasnej dobe miestami podceňované! Pričom kritériá kladené na zamestnávateľov sa každým dňom sprísňujú. Dobrým signálom ale je, že si začíname pomaly a isto uvedomovať a osvojovať dôležitosť bezpečnej práce, bezpečného pracoviska. Úzko totiž súvisia s efektivitou práce.

Pýtate sa, prečo? Ako to je možné? Kde hľadať súvis?

Odpoveď je úplne jednoduchá. O čo sa zamestnanec cíti na svojom pracovisku bezpečnejšie a komfortnejšie, o to sa púšťa do práce s väčším elánom, o to väčší výkon dokáže podať a kvalitnejšie prácu vykonať. V konečnom dôsledku to znamená spokojnosť a vyváženosť na obidvoch stranách vzťahu zamestnávateľ – zamestnanec.

Práve otázka bezpečného výkonu práce bola pre zakladateľa spoločnosti Turček, s.r.o. impulzom, kedy sa intenzívnejšie začal zaoberať problematikou BOZP a OPP. Vedel, že to nebude ľahká cesta, bude to znamenať mnoho hodín strávených nad knihami, zákonmi, vyhláškami a rôznymi predpismi, ale vedomosť šíriť osvetu v oblasti bezpečnosti práce, byť fundovaným a zaangažovaným v procese implementácie bezpečných pracovných postupov ho hnala vpred. Uvedomoval si, že len komplexnými a odbornými radami dokáže klienta usmerniť do takej miery, že spoločnosť splní aj tie najprísnejšie kritériá kladené na oblasti bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi.

„Bezpečnosť vášho biznisu je našou prioritou“

Presne v duchu tejto myšlienky sa v spoločnosti Turček, s.r.o. správame vo vzťahu k našim klientom. Vážime si každú jednu spoluprácu, každý jeden aj ten najmenší záujem o naše služby, a preto sa púšťame do riešenia problémov s entuziazmom, s maximálnym pracovným nasadením, profesionálne a hlavne odborne. Spokojnosť klientov je našim vysvedčením a najlepšou odozvou pre nami poskytované služby.

Históriu sme začali písať už v roku 2000. Ale poďme pekne po poriadku...

Ing. Martin Turček je zakladateľom a spolumajiteľom spoločnosti Turček, s.r.o., ktorá poskytuje komplexné služby v oblasti bezpečnosti práce (BOZP), ochrany pred požiarmi (OPP) a pridružených oblastiach.

Začínal ako Bezpečnostný technik. S nadobúdaním skúseností v oblasti bezpečnosti práce si založil živnosť s obchodným názvom Martin Turček v roku 2003. Už v tom období bol držiteľom viacerých oprávnení v oblasti BOZP. Svojou odbornou kvalifikáciou a prístupom postupne začal zastrešovať oblasť BOZP vo viacerých menších a väčších spoločnostiach, ktorým vo veľkej miere záležalo na bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo svojich prevádzkach. Portfólio jeho spoluprác sa neustále rozširovalo, čo viedlo v roku 2019 k rozhodnutiu založiť pretransformovať živnosť na spoločnosť s obchodných názvom Turček, s.r.o..

Obklopil sa odbornými kapacitami, ktoré vrátane jeho ručia za svoju prácu dnes už 18 ročnými bohatými skúsenosťami. Aj preto je odbornosť a komplexnosť nami poskytovaných služieb našou prednosťou. Neustále ponuku našich služieb rozširujeme, aby klient získal našou spoluprácou dosah na celú legislatívnu časť v oblasti BOZP. Ľudovo povedané pod jednou strechou u nás nájdete všetko čo potrebujete počnúc vysoko kvalitným odborným poradenstvom, školeniami na rôzne odborné činnosti, rôzne kontroly a revízie, a v neposlednom rade predaj bezpečnostných tabuliek alebo hasiacej techniky.

Šetríme klientom čas

Našim klientom šetríme čas a peniaze.

Nemusíte viac strácať čas hľadaním spoločností, ktoré Vám jednotlivo zabezpečia či už odborné poradenstvo, odborné školenia, revízie, rôzne kontroly a proste všetko čo sa oblasti BOZP a OPP týka , keďže ako som uviedol vyššie u nás nájdete všetko pod jednou strechou!

Poskytujeme nadštandardnú garanciu kvality služieb BOZP, OPP pre všetky typy spoločností. Súčasťou týchto garancií je špeciálne profesionálne poistenie (okrem štandardného poistenia), ktoré kryje i prípadné sankcie (pokuty) zo strany kontrolných a dozorných orgánov a ktorým disponuje veľmi málo právnických osôb v odbore BOZP a OPP v Slovenskej republike.

Keďže neustále naše služby rozširujeme a aktualizujeme podľa požiadaviek trhu a ďalších možností, tak aspoň krátky výber z našej ponuky služieb:

Hlavné služby v našom portfóliu:

 • Bezpečnostnotechnická služba (Technik BOZP)
 • Technik požiarnej ochrany
 • Pracovná zdravotná služba (kategórie 1.,2.)
 • Revízie zdvíhacích zariadení
 • Revízie tlakových zariadení
 • Revízie plynových zariadení
 • Predaj, kontrola a opravy hasiacich prístrojov
 • Predaj bezpečnostných tabuliek

Školíme:

 • Zamestnancov ,vedúcich zamestnancov a zamestnávateľov
 • Bezpečnostných technikov
 • Vodičov referentov
 • Práce vo výškach a lešenárov
 • Viazačov bremien
 • Obsluhu zdvíhacích, tlakových a plynových zariadení
 • Obsluhu motorových vozíkov všetkých druhov
 • Obsluhu stavebných, poľnohospodárskych a lesníckých strojov
 • Obsluhu motorovej píly a krovinorezov

Naša spoločnosť Turček, s.r.o. sa neustále vyvíja a napreduje. Flexibilne reagujeme na vývoj a spoločenské požiadavky, prakticky denne posúvame naše služby vpred. V online priestore na webe sme spustili službu Newsletter - spravodaj, ktorý naši klienti, samozrejme s ich súhlasom, dostávajú na pravidelnej báze. Týka sa tematických upozornení a legislatívnych zmien, ktoré pri vyťaženosti jednotlivých zamestnávateľov nie je možné prirodzene sledovať. My na zmenu upozorníme a pomôžeme sa v nej orientovať. Vašu prevádzku nastavíme tak, že sa nemusíte viac obávať kontrolných organov štátnej správy a sankcií.

Máme bohaté skúsenosti s certifikáciou ISO 45001, ktorú určite mnohí z Vás poznajú a ktorá špecifikuje požiadavky na systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v organizáciách. Naši zmluvní klienti sa v nemalej miere môžu týmto certifikátom pochváliť, keďže stačila súčinnosť vo forme: informácia od klienta + naša skúsenosť a nasmerovanie, a úspešná certifikácia sa stala realitou. Kredit každej organizácie s dosahom na európsky trh úspešnou certifikáciou rastie, dovolíme si tvrdiť, že sa stáva nevyhnutnosťou.

Certifikácia iso 45001

Zintenzívnili sme prácu aj na našom webe: www.turceksro.sk, kde nájdete okrem kompletného zoznamu nami poskytovaných služieb a školení i veľa cenných rád, odborných článkov, náučných videí a mnoho ďalšieho. Nedá mi nespomenúť, že na webe sú k dispozícii taktiež rôzne formuláre ako napr. žiadosť o nezáväznú cenovú ponuku, prihlášky do našich kurzov a školení, ktoré dokážeme realizovať nie len skupinovo ale aj individuálne, buď v našom akreditovanom stredisku, v priestoroch zamestnávateľa alebo online spôsobom. Samozrejmosťou je v aktuálnych časoch plných obmedzení mobility vzdelávanie formou videoškolení.

Zákaznícka linka

Zriadili sme zákaznícku linku +421 (0)37 202 13 51,
kde Vám denne od 8:00 hod. do 16:00 hod. radi pomôžeme a poradíme. Bez povšimnutia nenecháme ani jedno zazvonenie.

Ak by ste sa rozhodli pre osobnú návštevu, srdečne Vás privítame v príjemnom prostredí našich priestorov a pri kávičke pomôžeme vyriešiť každý jeden Váš problém. Garantujeme, že odchádzať budete maximálne spokojní!

Nakoľko sídlime v meste Vráble, zaujímavosťou je zľava poskytovaná pre klientov z mesta a jeho úzkeho okolia.

Nájdete nás...

úplne jednoducho. Sme dobre identifikovateľní už z diaľky, naše akreditované vzdelávacie stredisko sa nachádza vo Vrábľoch na adrese, Hlavná č.1221 je to budova mestského úradu vo Vrábľoch.

Tešíme sa na vašu návštevu, team Turček, s.r.o.