• Obsluhovať zdvíhaciu elektrickú bránu môže ...

"Podľa zákona vyhl. č.508/2009 Z.z. o VTZ môže obsluhovať zdvíhaciu elektrickú bránu iba osoba, ktorá ma obsluhu tohto zariadenia odbornú spôsobilosť"

Pri zdvíhacej elektrickej bráne sa odborná spôsobilosť preukazuje písomným dokladom. Získanie dokladu je možné po vykonaní poučenia napríklad v našom školiacom stredisku alebo priamo u Vás, kam príde náš školiteľ.

Našim školením obsluhy zdvíhacej elektrickej brány získajú vaši odborný pracovníci množstvo odborných teoretických a praktických vedomostí, nakoľko naše školenie nie je iba "súché" prečítanie určitých predpisov. Naši lektori majú v oblasti školení obsluhy zdvíhacích zariadení dlhoročnú prax a nie je to pre nich iba práca a na každom školení dokážu účastníkov zaujať pútavým prednášaním a rozprávaním i príbehov z praxe.

Školenie obsluhy zdvíhacej brány

Druhy školenia obsluhy zdvíhacej elektrickej brány sa podľa vyhl. č. 508/2006 Z.z. o VTZ odporúča vykonávať:

 • Odborná príprava - vstupné školenie pre novú obsluhu
 • Naša cena patrí k najlepším na trhu.
 • Periodické - opakované školenia obsluhy zdvíhacej elektrickej brány v minimálne zákonom stanovenej lehote
 • Naša cena patrí k najlepším na trhu.

Základná štruktúra školenia obsluhy zdvíhacej elektrickej brány pozostáva z nasledovných tém:

 • úvod do BOZP vo vzťahu k obsluhe zdvíhacích zariadení
 • hlavné povinnosti obsluhy
 • obsah kontroly zdvíhacej brány
 • vedenie prevádzkovej dokumentácie zdvíhacieho zariadenia
 • postupy bezpečnej práce so zdvíhacou brány
 • zakázané manipulácie
 • príprava na úspešné overenie vedomostí u OPO

Školenie obsluhy zdvíhacej elektrickej brány vykonávame na základe oprávnenia, ktoré nám vydal Národný inšpektorát práce a v oblasti školení BOZP máme viac ako 10 ročnú prax.

Školenia vykonávajú naši vysokokvalifikovaní lektori, ktorí majú v oblasti školení obsluhy zdvíhacích zariadení dlhoročné skúsenosti, čo je pre všetkých našich klientov záruka kvality pre nami poskytované služby. Žiadna situácia nie je pre nich neriešiteľná.

S nami sa môžete spoľahnúť na vysoko profesionálny prístup a komplexne najideálnejšie riešenia vo všetkých oblastiach BOZP, OPP, PZS, školeniach, atď.

Školenie obsluhy zdvíhacej elektrickej brány