Požiadavka na revízie vyhradených technických zariadení vychádza z požiadaviek vyhlášky č. 508/2009 Z. z. o vyhradených technických zariadeniach

Povinnosť vykonávať revízie platí pre každú spoločnosť, či SZČO, ktorá prevádzkuje vyhradené technické zariadenia. Naša spoločnosť Turček, s.r.o. Vám zabezpečí vykonanie revízií (odborných prehliadok a odborných skúšok).

Nami vykonávané revízie sú všetky v súlade požiadavkami vyplývajúcimi z vyhlášky č.508/2009 Z.z. Za naše vykonané revízie ručíme v plnej miere a našim klientom garantujeme najvyššiu kvalitu týchto služieb.

Ponuku našich služieb pre oblasť Revízií VTZ neustále rozširujeme a v prípade, ak požadovanú službu nenájdete v našej ponuke nižšie, tak nás kontaktujte a určite nájdeme spoločne riešenie.

Služby PZS
Revízie VTZ