• Zákaznícka linka
  • +421 (0)37 202 13 51
  • Prac. dni 8:00-16:00 hod.
  • Cenová ponuka
  • už o pár hodín
Ako postupovať ak chceme aby nám platili doklady o odbornej spôsobilosti i na území SR pokiaľ boli vydané v inom členskom štáte EU? Podrobnosti sa ...

Často sa pri našej odbornej praxi stretávame s tým, že si od našich klientov pýtajú Inšpektori práce pri výkone kontroly evidenciu ...

Dňa 01. 04. 2021 nadobudne účinnosť zákon č. 73/2021, ktorý zavádza niektoré zmeny i v zákone o BOZP a také najzásadnejšie sú najmä vo vydávaní preukazov ...

Prinášame Vám aktualizáciu usmernenia Národného inšpektorátu práce. Dohodli ste sa so zamestnancami na vykonávaní práce formou "homeoffice" ...

V každom sklade a priestore kde sa skladovanie vykonáva je povinnosťou každého zamestnávateľa vyznačiť komunikácie. Z akého predpisu táto ...

Dohodli ste sa so zamestnancami na vykonávaní práce formou "homeoffice". Odporúčame nezabúdať, že i na takýto druh výkonu práce sa vzťahuje ...

Ako je to s kontrolami rebríkov? Sú vôbec nejaké kontroly rebríkov povinné? Kto môže takéto kontroly rebríkov vykonávať? Ako má kontrola rebríkov ...

Viac krát sa nám už stalo, že sme dostali požiadavku na vykonanie výchovy a vzdelávania pre osoby nehovoriace slovenským jazykom...

Ambulancia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti sa v zmysle prílohy č. 1 III. časť bod A. písm. h) vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú ...

Máte záujem o naše služby?

Potrebujete viac informácií?

Máte nejakú otázku?

Napíšte nám,
odpovieme Vám okamžite ako to bude možné.

  • Zákaznícka linka

037 / 202 13 51

  • turceksro @ turceksro.sk

Posledné články
Povedali o nás

Eva Kováčiková

konateľ spoločnosti

Služby v oblasti BOZP, OPP a PZS nám poskytuje spoločnosť Turček, s.r.o. už viac ako 6 rokov a vždy vyriešili všetky naše požiadavky neodkladne a vysoko profesionálne. Pozitívne hodnotíme neustále rozširovanie ich ponuky služieb. Spoločnosť Turček, s.r.o. ako dodávateľa služieb v oblasti BOZP, OPP, PZS a odborných školení môžem iba odporučiť.

Marek Hubina

konateľ spoločnosti

Spoločnosť Turček, s.r.o. sa nám ako dodávateľ stará o služby v oblasti BOZP, OPP a odborných školení. V poskytovaných službách sú profesionálny a vždy nám našli riešenia na všetky naše otázky. Spolupracujeme spolu už viac ako 5 rokov a sme s nimi veľmi spokojní.

Branislav Sýkora

konateľ spoločnosti

V oblasti BOZP, OPP, PZS a odborných školení využívame služby spoločnosti Turček, s.r.o. už viac ako 7 rokov. Pomohli nám v týchto oblastiach urobiť poriadok a zaviesť účinný systém riadenia. Sledujú za nás všetky legislatívne zmeny a termíny školení. Služby spoločnosti Turček, s.r.o. môžem iba odporučiť.