Službou "Posudzovanie rizík" Vám pomôžeme splniť zákonnú povinnosť a zároveň Vám prostredníctvom našich odborných zamestnancov s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti BOZP eliminujeme vznik pracovných úrazov, nehôd a skoronehôd vo vašich prevádzkach a na vašich pracoviskách.

Pri identifikácii nebezpečenstiev a hodnotení rizika zohľadňujeme nasledovné faktory:

  • Človek
  • Stroj
  • Činnosť
  • Prostredie

Posúdenie rizík môže byť na základe Vašej požiadavky spracované na:

  • Pracovné pozície
  • Vykonávané činnosti
  • Stroje, zariadenia alebo technológie
  • Priestory alebo objekty
  • Prípadne iné podľa Vašej požiadavky

Na posudzovanie rizík máme vlastnú softvérovú aplikáciu, vďaka ktorej vieme tieto služby poskytovať na vysokej profesionálnej úrovni a vo veľmi krátkom čase. Aplikácia nám umožňuje veľmi efektívne navrhnúť bezpečnostné opatrenia.

Výstupný dokument o posúdení rizika obdrží každý klient v tlačenej podobe a v prípade Vašej požiadavky je možné dodať dokument i v elektronickej podobe.

S nami sa môžete spoľahnúť na profesionálny prístup a komplexne najideálnejšie riešenia vo všetkých oblastiach bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci i pri posudzovaní rizík.