Požiadavka na revízie vyhradených technických zariadení vychádza z ustanovení vyhlášky č. 508/2009 Z. z. o vyhradených technických zariadeniach

Povinnosť vykonávať revízie tlakových zariadení platí pre každú spoločnosť, či SZČO, ktorá prevádzkuje vyhradené technické zariadenia. Naša spoločnosť Turček, s.r.o. Vám zabezpečí vykonanie revízií tlakových zariadení (odborných prehliadok a odborných skúšok).

Nami vykonávané revízie tlakových zariadení sú všetky v súlade požiadavkami vyplývajúcimi z vyhlášky č.508/2009 Z.z. Za naše vykonané revízie ručíme v plnej miere a našim klientom garantujeme najvyššiu kvalitu týchto služieb.

Ponuku našich služieb pre oblasť Revízií VTZ tlakových neustále rozširujeme a v prípade, ak požadovanú službu nenájdete v našej ponuke nižšie, tak nás kontaktujte a určite nájdeme spoločne riešenie.

Revízie tlakových zariadení
Revízie VTZ tlakových