Zákaznícka linka

+421 (0)37 202 13 51

Prac. dni 8:00-16:00 hod.

V každom sklade a priestore kde sa skladovanie vykonáva je povinnosťou každého zamestnávateľa vyznačiť komunikácie. Z akého predpisu táto povinnosť vychádza a kde sa dajú dočítať podrobnosti o tejto problematike, tak to Vám priblížime v tomto článku.

Oddelenie Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci Inšpektorátu práce Trenčín vyšetruje mimoriadnu udalosť, ku ktorej došlo v utorok 14. júla 2020 v dopoludňajších hodinách na lúkach v okolí obce Zliechov v okrese Ilava.

Podľa dostupných informácií sa stal závažný úraz počas ťažby dreva, ktorú vykonával živnostník Richard H. pre externú spoločnosť, pričom si na pomoc prizval svojich synov. Počas manipulácie s drevnou hmotou došlo k zosuvu stromu, ktorý zasiahol 17-ročného syna menovaného živnostníka do brucha a spôsobil mu život ohrozujúce zranenia.

Svetový deň BOZP pripadá každoročne na 28.apríl. Tento rok naliehavo vyzýva k reakcii na pandémiu ochorenia COVID-19

„Zastavme pandémiu: bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci môže zachrániť životy“ je nový slogan Svetového dňa BOZP 2020, ktorý každoročne 28. apríla koordinuje Medzinárodná organizácia práce (MOP). Ešte nikdy nebolo tak dôležité, aby hlavným bodom tohto medzinárodného dňa bolo zvyšovanie informovanosti o prijatí bezpečnostných postupov na pracoviskách a významnej úlohe, ktorú zohrávajú služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia (BOZP) pri práci.

Národný inšpektorát práce vydal usmernenie k niektorým postupom ako napr. zmena bydliska, prípadne iných osobných údajov, straty osvedčenia atď. Vysvetlenie pomôže určite mnohým z Vás. Podrobnejšie informácie sa dočítate nižšie v článku.

V utorok 12. mája 2020 predpoludním sa uskutočnil prvý  prvý online webinár Národného inšpektorátu práce na aktuálne témy z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ale aj z pracovnoprávnej oblasti. Záujem o účasť na webinári prejavilo viac ako 150 odborníkov z celého Slovenska, ale dokonca aj z Českej republiky, vrátane našich kolegov inšpektorov práce, pričom nakoniec sa na ňom aktívne zúčastnilo viac ako 130 hostí.

Prinášame Vám jedno z inštruktážnych videí o Napovi. Tento krát je to o práci z domu. Z dôvodu opatrení na zadržanie koronavírusu je veľa ľudí povinných pracovať z domu. To nemusí byť vždy také dobré, ako práca v kancelárii. Existuje mnoho nových faktorov, ktoré treba brať do úvahy, ako napríklad pracovné vybavenie a pracovná stanica, samostatná práca, rodina a deti, prerušenia práce a nájdenie nového pracovného postupu.

Prinášame Vám novú možnosť – absolvovať školenia formou videohovoru – cez obrazovku počítača, či mobilného telefónu. Školenia na ktorých realizáciu v zmysle legislatívy boli potrebné osobné stretnutia je možné počas mimoriadnej situácie (pandémia koronavírusu) vykonávať i prostredníctvom videohovoru alebo videokonferencie.