• Povinné školenia na zachovanie platnosti osvedčenia

"V zákone č.124/2006 Z.z. o BOZP sa píše o aktualizačnej odbornej príprave vo vzťahu k osvedčeniu Bezpečnostného technika a Autorizovaného Bezpečnostného technika"

Pokiaľ sa Bezpečnostný technik alebo Autorizovaný bezpečnostný technik nezúčastní Aktualizačnej odbornej prípravy minimálne 1 x za 5 rokov, tak jeho osvedčenie stráca platnosť

Aktualizačnú odbornú prípravu vykonávame na základe oprávnenia Národného inšpektorátu práce.

Aktualizačnú odbornú prípravu bezpečnostných technikov a Autorizovaných bezpečnostných technikov organizujeme v zmysle § 23 ods.(6) a § 24 ods. (10) zákona č. 124/2006 Z.z. o BOZP v znení n.p

Po absolvovaní Aktualizačnej odbornej prípravy obdržíte potvrdenie o účasti, ktoré je tým dôležitým dokladom na zachovanie platnosti Vášho osvedčenia.

Aktualizačná odborná príprava Bezpečnostných technikov a Autorizovaných bezpečnostných technikov

V súčasnom období máme v našej ponuke viac možností ako je možné Aktualizačnú odbornú prípravu absolvovať. Je len na Vás ktorú z nižšie uvedených možností si vyberiete.

Skupinová AOP
 • Prebieha v skupinách 5 - 15 účastníkov
 • Termíny sú vopred pevne stanovené
 • Začiatok AOP je približne 1 x za štvrťrok
 • Naša cena patrí k najlepším na trhu.
Individuálna AOP
 • Účastník AOP je sám a lektor má k nemu individuálny prístup
 • Termíny sú prispôsobené požiadavkám účastníka
 • Začiatok AOP je prispôsobený požiadavkám klienta
 • Naša cena patrí k najlepším na trhu.

Aktualizačnú odbornú prípravu (AOP) je možné vykonávať jedným z nasledovných spôsobov:

Prezenčná forma
 • Realizuje sa v školiacom stredisku spoločnosti Turček, s.r.o. na adrese Hlavná ulica č.4, Vráble
 • V úvode sú vysvetlené organizačné pokyny a odovzdávajú sa potrebné doklady k začatiu AOP
 • Účastník ma k dispozícii občerstvenie v podobe nealko, kávy atď.
 • Školiaci materiál je účastníkom odovzdaný na USB alebo cez online priestor
Dištančná forma
 • Prebieha cez online priestor niektorou z aplikácií ako napr. Microsoft Teams, Skype, Whatsapp, atd.
 • Potrebné je mať PC, tablet alebo smartfón s pripojením na internet
 • Školiaci materiál obdržíte e-mailom alebo prostredníctvom úložiska
 • Nemusíte nikam cestovať a vzdelávate sa z tepla Vášho domova

Na AOP sa môžete prihlásiť jednou z nasledovných možností:

 • Stiahnutím prihlášky v časti "E-služby/Prihlášky", jej vytlačením, vypísaním a zaslaním na náš e-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 • Vypísaním online prihlášky
 • Telefonicky na našej zákazníckej linke 037/ 202 13 51

Program kurzu:

 • Otvorenie a organizačné pokyny (vysvetlenie všetkého čo súvisí z AOP, odovzdanie dokladov atď.)
 • Aktuálne legislatívne zmeny v oblasti BOZP za posledných 5 rokov
 • Aktuálne poznatky z diania v oblasti BOZP
 • Praktické situácie a modelové cvičenia (množstvo možných situácií a ich riešení)

Školenia vykonávajú naši vysokokvalifikovaní lektori, ktorí majú v oblasti školení BOZP dlhoročné skúsenosti, čo je pre všetkých našich klientov záruka kvality pre nami poskytované služby. Žiadna situácia nie je pre nich neriešiteľná.

Každý účastník AOP obdrží potvrdenie o účasti, ktoré je tým dôležitým dokladom na zachovanie platnosti Vášho osvedčenia.

S nami sa môžete spoľahnúť na profesionálny prístup a komplexne najideálnejšiu realizáciu základného kurzu Bezpečnostných technikov.

Aktualizačná odborná príprava