• Jednou z povinností zamestnávateľa je skoliť i ...

"Zákon NR SR č. 314/2001 Z.z. o OPP určuje zamestnávateľovi povinnosť určovať členov protipožiarnych hliadok a vykonávať ich odbornú prípravu"

Našim školením protipožiarnej hliadky (ďalej len PPH) si splníte zákonnú povinnosť a nie len to, našim školením získajú vaši vedúci možnosť zúčastniť sa školenia, ktoré nie je iba "súché" prečítanie určitých predpisov. Naši lektori majú v oblasti školení OPP dlhoročnú prax a nie je to pre nich iba práca a na každom školení dokážu účastníkov zaujať pútavým prednášaním a rozprávaním i príbehov z praxe.

Školenia prispôsobujeme charakteru oblasti pôsobenia zamestnávateľa a výkonu činností účastníkov školenia.

Naše školenia sú cenným doplnkom systému OPP a dokonca jeho neoddeliteľnou súčasťou.

Školenie vedúcich zamestnancov OPP

Druhy odbornej prípravy protipožiarnych hliadok, ktoré sa podľa zákona č.314/2001 Z.z. o OPP odporúča vykonávať:

 • Odborná príprava protipožiarnej hliadky pracoviska
 • Naša cena patrí k najlepším na trhu.
 • Odborná príprava protipožiarnych asistenčných hliadok
 • Naša cena patrí k najlepším na trhu.

Základná štruktúra odbornej prípravy PPH pozostáva z nasledovných tém:

 • oboznámenie s povinnosťami člena protipožiarnej hliadky
 • ako postupovať v prípade podozrenia na vznik požiaru
 • rozmiestnenie hasiacich prístrojov
 • spôsoby použitia hasiacich prístrojov
 • postup pri vzniku požiaru a skoropožiaru
 • oboznámenie sa z požiarnym poriadkom pracoviska
 • oboznámenia sa s pokynom pre činnosť so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru

Odbornú prípravu členov protipožiarnych hliadok vykonávame na základe oprávnenia, ktoré nám vydalo Ministerstvo vnútra SR a v oblasti školení OPP máme viac ako 15 ročnú prax.

Odbornú prípravu vykonávajú naši vysokokvalifikovaní lektori, ktorí majú v oblasti školení OPP dlhoročné skúsenosti, čo je pre všetkých našich klientov záruka kvality pre nami poskytované služby. Žiadna situácia nie je pre nich neriešiteľná.

S nami sa môžete spoľahnúť na vysoko profesionálny prístup a komplexne najideálnejšie riešenia vo všetkých oblastiach BOZP, OPP, PZS, školeniach, atď.

Školenie vedúcich zamestnancov OPP