Vyberáme z našich služieb

Predaj bezpečnostných značiek a piktogramovBezpečnostná značka je značka, ktorá poskytuje všeobecnú bezpečnostnú informáciu kombináciou farby a...

Dokumentácia BOZPPokiaľ si čítate túto stránku, tak pravdepodobne hľadáte informácie ohľadom dokumentácie z oblasti bezpečnosť a ochrana pri práci...

Revízie tlakových zariadeníV zmysle vyhl. č. 508/2009 Z.z. je možné prevádzkovať tlakové zariadenia iba v tom prípade, ak je na nich vykonávaná...

Revízie zdvíhacích zariadeníOdborné prehliadky (revízie zdvíhacích zariadení) a odborné skúšky (revízne skúšky zdvíhacích zariadení) vykonávame na...

Vyberáme z našich školení a kurzov

Školenie z OPPŠkolenie zamestnancov z ochrany pred požiari (OPP) parí medzi povinnosti zamestnávateľa v zmysle vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o...

Školenie obsluhy motorových vozíkov (VZV a NZV)Školenie obsluhy motorových vozíkov (vysokozdvižných vozíkov i nízko zdvižných vozíkov) vykonávame od...

Školenie pre práce vo výškachKaždá osoba, ktorá vykonáva prácu vo výške väčšej ako 1,5 metra nad zemou alebo nad voľnou hĺbkou (výkopom) väčšou ako...

Kurz obsluhy motorovej reťazovej píly a krovinorezovObsluhovať motorovú reťazovú píli môže len osoba, ktorá má na túto činnosť platný preukaz. O...

Zazmluvnených spoločností

86

Vyškolených ľudí ročne

36000

Rokov praxe

20