Vyberáme z našich služieb

Koordinátor BOZP na staveniskuNariadenie vlády č. 396/2006 Z.z.. v § 14 predpisuje každému stavebníkovi (investorovi) povinnosť poveriť jedného...

Audit BOZP a OPPPokiaľ si čítate našu stránku, tak pravdepodobne uvažujete nad vykonaním auditu oblasti bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci...

Dokumentácia OPPPokiaľ si čítate túto stránku, tak pravdepodobne hľadáte informácie ohľadom dokumentácie z oblasti ochrany pred požiarmi (OPP),...

Bezpečnostné značkyBezpečnostná značka je značka, ktorá poskytuje všeobecnú bezpečnostnú informáciu kombináciou farby a geometrického tvaru a ktorá...

Vyberáme z našich školení a kurzov

Základný kurz bezpečnostných technikov Základný kurz bezpečnostných technikov je určený pre všetkých, ktorí majú záujem vykonávať funkciu...

Školenie obsluhy poľnohospodárskych strojovPoľnohospodársky stroj a zariadenie môže obsluhovať len osoba plnoletá, zdravotne spôsobilá a s odbornou...

Školenie vodičovKaždý zamestnávateľ, dokonca i živnostník pokiaľ priamo sám alebo jeho zamestnanci používajú motorové vozidlá na služobné cesty, tak...

Školenie viazačov bremien Určite viete, že každá osoba, ktorá upína alebo nejakým iným spôsobom uväzuje bremeno pomocou viazacích prostriedkov môže...

Zazmluvnených spoločností

86

Vyškolených ľudí ročne

36000

Rokov praxe

20