Výber z našich služieb
BOZP pre školstvoBOZP pre školstvo
Povinnosti v oblasti BOZP sa vzťahujú i na zamestnávateľov v školstve. Každý má povinnosť ...
BOZP pre štátnu správuBOZP pre štátnu správu
Zákon č.124/2006 Z.z. neobchádza ani zamestnávateľov v štátnej správe. I na nich platia definované povinnosti. Medzi ne patrí najme ...
BOZP pre zdravotníctvoBOZP pre zdravotníctvo
Zdravotníctvo patrí medzi odvetvia pre ktoré tiež zákon č.124/2006 Z.z. o BOZP určuje povinnosti. Medzi hlavné patrí ...
BOZP pre súkromné firmyBOZP pre súkromné firmy
Zákon č.124/2006 Z.z. o BOZP nerobí rozdiel medzi štátnou správou a súkromnými firmami. Pri súkromných firmách je povinnosťou ...
OPP pre súkromné firmyOPP pre súkromné firmy
Pri súkromných firmách patrí medzi hlavné povinnosti z oblasti OPP mať technika PO. Nemusíte mať na to zamestnanca, ale je...
Výber z našich školení