Vyberáme z našich služieb

Ročná kontrola rebríkovPovinnosťou každého zamestnávateľa v zmysle vyhl. č. 147/2013 Z.z. je zabezpečiť vykonanie pravidelnej kontroly rebríkov...

Revízie zdvíhacích zariadeníOdborné prehliadky (revízie zdvíhacích zariadení) a odborné skúšky (revízne skúšky zdvíhacích zariadení) vykonávame na...

Dokumentácia OPPPokiaľ si čítate túto stránku, tak pravdepodobne hľadáte informácie ohľadom dokumentácie z oblasti ochrany pred požiarmi (OPP),...

Preventivár požiarnej ochrany obceOkrem iných povinnosti obce, ktoré sú stanovené v zákone NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení...

Vyberáme z našich školení a kurzov

Školenie obsluhy motorových vozíkov (VZV a NZV)Školenie obsluhy motorových vozíkov (vysokozdvižných vozíkov i nízko zdvižných vozíkov) vykonávame od...

Školenie z OPPŠkolenie zamestnancov z ochrany pred požiari (OPP) parí medzi povinnosti zamestnávateľa v zmysle vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o...

Školenie pre práce vo výškachKaždá osoba, ktorá vykonáva prácu vo výške väčšej ako 1,5 metra nad zemou alebo nad voľnou hĺbkou (výkopom) väčšou ako...

Školenie lešenárov Lešenára môže vykonávať iba odborne spôsobilá osoba, ktorá absolvovala školenie u oprávnenej výchovno-vzdelávacej organizácii,...

Zazmluvnených spoločností

89

Vyškolených ľudí ročne

37400

Rokov praxe

20