• Obsluhovať elektrické zariadenie môže iba ...

"Vyhl. č.508/2009 Z.z. ustanovuje, že obsluhovať elektrické zariadenia môže iba poučená osoba podľa §20 tejto vyhlášky"

U nás môžete absolvovať tento druh školenia (oboznámenia).

§20 Poučená osoba

Poučená osoba je fyzická osoba bez elektrotechnického vzdelania, ktorá v rámci svojej činnosti môže obsluhovať technické zariadenie elektrické alebo vykonávať na ňom prácu v súlade s bezpečnostnými požiadavkami, ak bola v rozsahu vykonávanej činnosti preukázateľne oboznámená o činnosti na tomto technickom zariadení elektrickom a o postupe pri zabezpečovaní prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom.

Školenie - poučená osoba §20

Školenia vykonávame priebežne, na základe požiadaviek klientov. V prípade záujmu o školenie nás neváhajte kontaktovať cez zákaznícku linku.

Školenia vykonávame nasledovným spôsobom:

 • Individuálne školenie na základe neodkladnej požiadavky jednotlivca.
 • Naša cena patrí k najlepším na trhu.
 • Skupinové školenia pre zamestnancov zamestnávateľov.
 • Naša cena patrí k najlepším na trhu.

Na kurz sa môžete prihlásiť jednou z nasledovných možností:

Informácie o školení:

 • Rozsah 3 hodiny
 • Cieľová skupina: zamestnanci, zamestnávateľ je povinný poučiť všetky osoby pracujúce s akýmkoľvek elektrickým zariadením, tj v súčasnej dobe sú všetky zariadenia elektrické - Stroj, PC, elektrické náradie, vysávač.....
 • Doklad o ukončení: Certifikát
 • Cieľ kurzu: Poučiť zamestnancov pre možnosť obsluhovať elektrotechnické zariadenia a splniť tak zákonnú požiadavku.
 • Oboznámenie vykonáva fyzická osoba, ktorá má odbornú spôsobilosť podľa § 21 až 24. U fyzickej osoby bez elektrotechnického vzdelania, ktorá obsluhuje technické zariadenie elektrické nízkeho napätia, môže oboznámenie vykonať aj poučená osoba, ktorá bola poverená prevádzkovateľom touto činnosťou.
 • oboznámení so základnými bezpečnostnými predpismi vo vzťahu k elektrickým zariadeniam (STN 34 3108 zm.3)
 • nebezpečné spôsoby pri prácach vo výškach
 • ďalšie oblasti podľa požiadavky klienta

Jediná investícia, na ktorej nemôžete prerobiť, je investícia do vlastného VZDELÁVANIA!

Školenia vykonávajú naši vysokokvalifikovaní lektori, ktorí majú v oblasti školení dlhoročné skúsenosti, čo je pre všetkých našich klientov záruka kvality pre nami poskytované služby. Žiadna situácia nie je pre nich neriešiteľná.

S nami sa môžete spoľahnúť na vysoko profesionálny prístup a komplexne najideálnejšie riešenia vo všetkých oblastiach BOZP, OPP, PZS, školeniach, atď.

Školenie pre práce vo výškach