• Môže sám zamestnávateľ plniť úlohy bezpečnostného technika?

"Zákon č. 124/2006 Z.z. o BOZP definuje okolnosti za ktorých môže zamestnávateľ sám plniť úlohy Autorizovaného bezpečnostného technika (ABT) alebo Bezpečnostného technika (BT)"

V prípade že máte malú spoločnosť alebo nechcete za dodávateľské služby v oblasti BOZP platiť, je tu možnosť ako si môžete priamo ako zamestnávateľ plniť osobne tieto úlohy.

Zamestnávateľ môže osobne plniť úlohy ABT alebo BT ak:

 • zamestnáva menej ako päť zamestnancov, ak jeho kód podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností na úrovni divízie alebo skupiny je uvedený v prílohe č. 1 zákona č.124/2006 Z.z.
 • zamestnáva menej ako 19 zamestnancov, ak jeho kód podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností na úrovni divízie alebo skupiny nie je uvedený v prílohe č. 1 zákona č.124/2006 Z.z.
Zamestnávateľ

Na to aby mohol osobne zamestnávateľ plniť úlohy ABT alebo BT musí okrem vyššie uvedeného absolvovať špecifickú odbornú prípravu napríklad v našom školiacom stredisku, ktoré má na takýto druh školenia oprávnenie vydané Národným inšpektorátom práce.

V ponuke máme pre Vás:

Základný kurz
 • Rozsah 16 hod.
 • Štatutári, prokuristi, vedúci prevádzok atď.
 • Aktuálne platná legislatíva o BOZP
 • Ukážka tvorby dokumentov
 • Certifikát  o absolvovaní špecifickej odbornej prípravy
Opakované školenie
 • Rozsah 3 hod.
 • Štatutári, prokuristi, vedúci prevádzok atď.
 • Zmeny v legislatíve o BOZP
 • Novinky v oblasti BOZP
 • Potvrdenie o opakovanom školení

V súčasnom období máme v našej ponuke viac možností ako je možné tento kurz absolvovať. Je len na Vás ktorú z nižšie uvedených možností si vyberiete.

Skupinový kurz
 • Prebieha v skupinách 5 - 15 účastníkov
 • Termíny sú vopred pevne stanovené
 • Začiatok kurzu je približne 2 x za rok
 • Naša cena patrí k najlepším na trhu.
 • Kurzy otvárame: február, september
Individuálny kurz
 • Účastník kurzu je sám a lektor má k nemu individuálny prístup
 • Termíny sú prispôsobené požiadavkám účastníka
 • Začiatok kurzu je prispôsobený požiadavkám klienta
 • Naša cena patrí k najlepším na trhu.
 • Kurz môžete začať okamžite

Základný kurz je možné vykonávať jedným z nasledovných spôsobov:

Prezenčná forma
 • Realizuje sa v školiacom stredisku spoločnosti Turček, s.r.o. na adrese Hlavná ulica č.4, Vráble
 • Účastník ma k dispozícii občerstvenie v podobe nealko, kávy atď.
 • Školiaci materiál je účastníkom odovzdaný na USB alebo cez zdieľané úložisko
Dištančná forma
 • Prebieha cez online priestor niektorou z aplikácií ako napr. Microsoft Teams, Skype, Whatsapp, atd.
 • Potrebné je mať PC, tablet alebo smartfón s pripojením na internet
 • Školiaci materiál obdržíte e-mailom alebo prostredníctvom zdieľaného úložiska
 • Nemusíte nikam cestovať a vzdelávate sa z tepla Vášho domova

Na kurz sa môžete prihlásiť jednou z nasledovných možností:

 • Stiahnutím prihlášky v časti "E-služby/Prihlášky", jej vytlačením, vypísaním a zaslaním na náš e-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 • Vypísaním online prihlášky
 • Telefonicky na našej zákazníckej linke 037/ 202 13 51

Program kurzu:

 • Otvorenie a organizačné pokyny (vysvetlenie všetkého čo súvisí z kurzom, odovzdanie dokladov atď.)
 • Úvod do BOZP, základné spôsoby sledovania právnych predpisov SR a EU
 • Osobitné požiadavky právnych predpisov (prejdenie všetkých predpisov, vysvetlenie ich významu a jednotlivých častí)
 • Právne predpisy nadväzujúce na zákon o verejnom zdravotníctve
 • Špecifické požiadavky BOZP podľa odvetví (ako napr. administratíva, strojárstvo, stavebníctvo, poľnohospodárstvo, zdravotníctvo, školstvo atď.)
 • Praktické situácie a modelové cvičenia (množstvo možných situácií a ich riešení)
 • Konzultácie
 • Záverečné skúšky a overenie vedomostí

Každý účastník špecifickej odbornej prípravy zamestnávateľov, ktorý úspešne vykoná záverečné overenie vedomostí získa od nás certifikát platný v celej SR.

S nami sa môžete spoľahnúť na profesionálny prístup a komplexne najideálnejšiu realizáciu základného kurzu zamestnávateľov.

Špecifická odborná príprava zamestnávateľa