Oblasť Bezpečnosť práce a Ochrana pred požiarmi nie je len o poskytovaní služieb, ale naša snaha uspokojovať požiadavky našich klientov nás nasmerovala i do oblasti predaja.

V oblasti predaja so zameraním na BOZP a OPP a to bolo hlavne predaj bezpečnostného značenia a predaj hasiacej techniky.

Keď spomíname hasiacu techniku, tak hlavne sa jedná o predaj prenosných hasiacich prístrojov, pojazdných hasiacich prístrojov, Hydrantov, Hydrantového vybavenia a podobných produktov.

Ponuku nášho sortimentu neustále rozširujeme a preto pokiaľ ste Vami hľadaný produkt nenašli v našej ponuke, tak nás neváhajte kontaktovať a určite nájdeme spoločne najlepšie riešenie.

Nás sortiment neustále dopĺňame a rozširujeme.

Služby PZS
Predaj