• Jednou z povinností zamestnávateľa je BOZP školenie

"Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z. o BOZP určuje zamestnávateľovi povinnosť vykonávať školenie zamestnancov z BOZP. Zamestnancom ukladá povinnosť sa takéhoto školenia zúčastniť"

Našim školením zamestnancov BOZP si splníte zákonnú povinnosť a nie len to, našim školením získajú vaši zamestnanci možnosť zúčastniť sa školenia, ktoré nie je iba "súché" prečítanie určitých predpisov. Naši lektori majú v oblasti školení BOZP dlhoročnú prax a nie je to pre nich iba práca a na každom školení dokážu účastníkov zaujať pútavým prednášaním a rozprávaním i príbehov z praxe.

Školenia prispôsobujeme charakteru oblasti pôsobenia zamestnávateľa a výkonu činností účastníkov školenia.

Naše školenia sú cenným doplnkom systému BOZP a dokonca i jeho neoddeliteľnou súčasťou.

Školenie zamestnancov BOZP

Druhy školenia zamestnancov BOZP, ktoré sa podľa zákona č.124/2006 Z.z. o BOZP odporúča vykonávať:

 • Vstupné školenia pre novonastupujúcich zamestnancov
 • Naša cena patrí k najlepším na trhu.
 • Periodické - opakované školenia v minimálne zákonom stanovenej lehote
 • Naša cena patrí k najlepším na trhu.
 • Školenia zamestnancov preradených na iný druh práce
 • Naša cena patrí k najlepším na trhu.

Školenie zamestnancov vykonávame i prostredníctvom e-learningu

Náš e-learningový školiaci online systém je schválený Národným inšpektorátom práce.

 • Školenie je možné absolvovať kedykoľvek 24/7
 • Cena školenia je nižšia ako pri prezenčnej forme vzdelávania
 • Školenie spĺňa všetky legislatívne požiadavky

Základná štruktúra školenia zamestnancov BOZP pozostáva z nasledovných tém:

 • úvod do BOZP (priblíženie systému BOZP)
 • hlavné povinnosti zamestnancov z BOZP
 • ďalšie povinnosti pri vážnom ohrození života a zdravia
 • postup pri vzniku pracovného úrazu, nehody, havárie, skoronehody a skoroúrazu
 • osobné ochranné pracovné prostriedky, prideľovanie, používanie, atď.
 • ďalšie oblasti podľa požiadavky klienta

Školenie zamestnancov z BOZP vykonávame na základe oprávnenia, ktoré nám vydal Národný inšpektorát práce a v oblasti školení BOZP máme viac ako 15 ročnú prax.

Školenia vykonávajú naši vysokokvalifikovaní lektori, ktorí majú v oblasti školení BOZP dlhoročné skúsenosti, čo je pre všetkých našich klientov záruka kvality pre nami poskytované služby. Žiadna situácia nie je pre nich neriešiteľná.

S nami sa môžete spoľahnúť na vysoko profesionálny prístup a komplexne najideálnejšie riešenia vo všetkých oblastiach BOZP, OPP, PZS, školeniach, atď.

Školenie zamestnancov BOZP