Portfólio našich služieb je zamerané na oblasť Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (ďalej len ako "BOZP"), oblasť Ochrana pred požiarmi (ďalej len ako "OPP"), oblasť Pracovná zdravotná služba (ďalej len ako "PZS"), oblasť Školení a kurzov, oblasť Revízie vyhradených technických zariadení (ďalej len ako "Revízie VTZ") a všetkého čo s týmito oblasťami súvisí.

Vo všetkých nami poskytovaných službách sa snažíme byť maximálne komplexný a preto nie je možné ponuku našich služieb opísať na jednej stránke webu. Táto stránka slúži ako základný rozcestník pre dané oblasti.

Ponuku našich služieb priebežne aktualizujeme a neustále dopĺňame o nové služby na základe požiadaviek našich klientov a trhu.

Služby Turček, s.r.o.
Služby