Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP) je oblasť, ktorej názov sa postupom času stále viac skloňuje. BOZP sa vzťahuje na oblasť prevencie, zamestnávania, pracovísk a vykonávania rôznych pracovných činností. V oblasti BOZP pôsobí množstvo spoločností, ktoré ponúkajú služby v oblasti BOZP, dokonca i také, ktoré na ponúkané služby nemajú potrebné oprávnenia, osvedčenia a certifikáty.

Nami poskytované služby v oblasti BOZP sú všetky v súlade požiadavkami vyplývajúcimi zo zákona NR SR č.124/2006 Z.z. o BOZP. Za naše služby BOZP ručíme v plnej miere a našim klientom garantujeme najvyššiu kvalitu týchto služieb.

Ponuku našich služieb BOZP neustále rozširujeme a v prípade, ak požadovanú službu nenájdete v našej ponuke nižšie, tak nás kontaktujte a určite nájdeme spoločne riešenie.

Služby BOZP