• Kontrola hasiacich prístrojov

"V zmysle zákona č.314/2001 Z.z. je jedna z povinností i pravidelná kontrola hasiacich prístrojov"

Kontrole podliehajú všetky druhy a typy hasiacich prístrojov, ktoré sa používajú vo všetkých priestoroch a prevádzkach výrobnej i nevýrobnej sféry.

Rozsah vykonávanej kontroly je daný právnymi predpismi.

Kontrolu hasiacich prístrojov vykonávame už viac ako 10 rokov a v tejto oblasti máme bohaté skúsenosti.

V niektorých prípadoch vieme odporučiť i účinné riešenia aby boli dodržané požiadavky vyplývajúce z právnych predpisov a zároveň nebol ohrozený život, zdravie ani majetok.

Na výkon kontroly hasiacich prístrojov máme platné oprávnenie a nie sme žiadny sprostredkovateľ.

Z kontroly hasiacich prístrojov dostane klient prehľadne spracovanú správu a zároveň reálny prehľad o stave hasiacich prístrojov v podniku alebo firme.

Kontrola hasiacich prístrojov

Každý skontrolovaný hasiaci prístroj, ktorý má pri kontrole vyhovujúci stav je označený kontrolným štítkom.

Výkonom kontroly hasiacich prístrojov si splníte zákonnú povinnosť a zároveň predídete možným úrazom alebo nehodám vašich zamestnancov. Kontrolu vykonávajú naši pracovníci s odbornosťami, ktorí majú v tejto oblasti bohaté skúsenosti. Žiadna situácia nie je pre nich neriešiteľná.

Kontrolu hasiacich prístrojov vykonávame za výhodné ceny a stálym klientom a zmluvným klientom poskytujeme zaujímavé zľavy.

S nami sa môžete spoľahnúť na vysoko profesionálny prístup a komplexne najideálnejšie riešenia vo všetkých oblastiach BOZP, OPP, PZS, školeniach, atď.

kontrola hasiacich prístrojov