• Najideálnejší spôsob ako začať v oblasti BOZP

"Určite si jeden z tých, ktorí neplánuje svoju profesijnú oblasť nechať v rukách iných. A práve základný kurz Bezpečnostného technika je ideálny spôsob ako vstúpiť do oblasti BOZP"

Oblasť Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP) sa v posledných rokoch dostáva stále viac do popredia a práve preto sa v tejto oblasti otvára veľa možností na uplatnenie nových ľudí z odbornosťou v tejto oblasti.

Väčšina odborníkov BOZP začala svoju kariéru práve základným kurzom Bezpečnostného technika a dokonca niektorí i v našom školiacom stredisku spoločnosti Turček, s.r.o. 

Každý účastník nášho základného kurzu Bezpečnostných technikov, ktorý úspešne vykoná záverečné overenie vedomostí na Národnom inšpektoráte práce získa  Osvedčenie Bezpečnostného technika platné v celej EU.

Bezpečnostný technik

V súčasnom období máme v našej ponuke viac možností ako je možné tento kurz absolvovať. Je len na Vás ktorú z nižšie uvedených možností si vyberiete.

Skupinový kurz
 • Prebieha v skupinách 5 - 15 účastníkov
 • Termíny sú vopred pevne stanovené
 • Začiatok kurzu je približne 1 x za štvrťrok
 • Orientačná cena kurzu je od 500,-€ bez DPH (600,-€ z DPH)
 • Kurzy otvárame: približne každý druhý mesiac (podľa záujmu)
 • Kurz je možné absolvovať cez programy ÚPSVaR ako REPAS, Nestrať prácu atď.
Individuálny kurz
 • Účastník kurzu je sám a lektor má k nemu individuálny prístup
 • Termíny sú prispôsobené požiadavkám účastníka
 • Začiatok kurzu je prispôsobený požiadavkám klienta
 • Orientačná cena kurzu je od 900,-€ bez DPH (1080,-€ z DPH)
 • Kurz môžete začať okamžite po splnení podmienok

Základný kurz je možné vykonávať jedným z nasledovných spôsobov:

Prezenčná forma
 • Realizuje sa v školiacom stredisku spoločnosti Turček, s.r.o. na adrese Hlavná ulica č.1221, Vráble
 • V prvý deň kurzu sú vysvetlené organizačné pokyny a odovzdávajú sa potrebné doklady k začatiu kurzu
 • Účastník ma k dispozícii občerstvenie v podobe nealko, kávy atď.
 • Školiaci materiál je účastníkom odovzdaný na USB
Dištančná forma
 • Prebieha cez online priestor niektorou z aplikácií ako napr. Microsoft Teams, Skype, Whatsapp, atd.
 • Potrebné je mať PC, tablet alebo smartfón s pripojením na internet
 • Školiaci materiál obdržíte e-mailom alebo prostredníctvom úložiska
 • Nemusíte nikam cestovať a vzdelávate sa z tepla Vášho domova

Na kurz sa môžete prihlásiť jednou z nasledovných možností:

 • Stiahnutím prihlášky v časti "E-služby/Prihlášky", jej vytlačením, vypísaním a zaslaním na náš e-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 • Vypísaním online prihlášky
 • Telefonicky na našej zákazníckej linke 037/ 202 13 51

Program kurzu:

 • Otvorenie a organizačné pokyny (vysvetlenie všetkého čo súvisí z kurzom, odovzdanie dokladov atď.)
 • Rozsah krzu je 176 hodín
 • Úvod do BOZP, základné spôsoby sledovania právnych predpisov SR a EU
 • Osobitné požiadavky právnych predpisov (prejdenie všetkých predpisov, vysvetlenie ich významu a jednotlivých častí)
 • Právne predpisy nadväzujúce na zákon o verejnom zdravotníctve
 • Špecifické požiadavky BOZP podľa odvetví (ako napr. administratíva, strojárstvo, stavebníctvo, poľnohospodárstvo, zdravotníctvo, školstvo atď.)
 • Praktické situácie a modelové cvičenia (množstvo možných situácií a ich riešení)
 • Konzultácie
 • Záverečné skúšky a overenie vedomostí

Každý účastník základného kurzu Bezpečnostných technikov, ktorý úspešne vykoná záverečné overenie vedomostí získa od nás Potvrdenie o absolvovaní odbornej prípravy bezpečnostných technikov, čo ho oprávňuje sa prihlásiť na skúšky na Národnom inšpektoráte práce.

S nami sa môžete spoľahnúť na profesionálny prístup a komplexne najideálnejšiu realizáciu základného kurzu Bezpečnostných technikov.

Audit pracovnej zdravotnej služby