• Jedna z našich hlavných kategórií služieb sú Školenia a kurzy

V oblasti školení a kurzov sa zameriavame na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (ďalej len "BOZP"), ochranu pred požiarmi (ďalej len "OPP"), vyhradené technické zariadenia (ďalej len "VTZ") a odborné školenia v týchto oblastiach ako napr. školenia bezpečnostných technikov, obsluhy motorových vozíkov (VZV), stavebných strojov, poľnohospodárskych strojov, zdvíhacích plošín, motorových píl,lešenárov, viazačov bremien a mnoho ďalších školení a kurzov.

Všetky školenia a kurzy v našej ponuke sú akreditované Národným inšpektorátom práce, Ministerstvom vnútra SR a sme jedna z mála spoločností v Slovenskej republike, ktorá je oprávnená vykonávať takéto veľké množstvo druhov školení a kurzov. 

Ponuku našich školení a kurzov priebežne aktualizujeme a neustále dopĺňame, na základe požiadaviek našich klientov a trhu.

Pokiaľ na našich stránkach tebou hľadané školenie alebo kurz nenájdeš, tak nás neváhaj kontaktovať a určite nájdeme riešenie.

Služby Turček, s.r.o.
Školenia a kurzy