• Jenou z povinností každého zamestnávateľa je ...

"V zmysle zákona č.124/2006 Z.z. o BOZP je každý zamestnávateľa povinný zabezpečiť školenie z bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre všetkých zamestnancov"

Pomáhame našimi povinnosťami plniť vaše povinnosti a dokonca i niečo navyše. Našimi školeniami, ktoré vykonávajú naši školitelia s dlhoročnou praxou a chuťou sa v svojej odbornosti stále zdokonaľovať dostanú vaši zamestnanci väčšie množstvo cenných informácií a prednesené témy dokonale pochopia.

V našej ponuke školení BOZP máme školenia zamerané na rôzne skupiny zamestnancov a všetky nami realizované školenia sú akreditované Národným inšpektorátom práce a máme tieto BOZP školenia platné oprávnenia.

Ponuku našich školení a kurzov priebežne aktualizujeme a neustále dopĺňame na základe požiadaviek našich klientov a trhu.

Pokiaľ na našich stránkach tebou hľadané školenie alebo kurz nenájdeš, tak nás neváhaj kontaktovať a určite nájdeme riešenie.

Školenie BOZP
Školenia BOZP