• Jednou z povinných školení je i školenie pre ...

"Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z. o BOZP určuje povinné školenia medzi ktoré patria i školenia pre práce vo výškach"

Našim školením pre práce vo výškach si splníte zákonnú povinnosť a nie len to, našim školením získajú vaši zamestnanci možnosť zúčastniť sa školenia, ktoré nie je iba "súché" prečítanie určitých predpisov. Naši lektori majú v oblasti školení dlhoročnú prax a nie je to pre nich iba práca a na každom školení dokážu účastníkov zaujať pútavým prednášaním a rozprávaním i príbehov z praxe.

Vykonávame školenia pre práce vo výškach bez použitia horolezeckej a speleologickej techniky.

Naše školenia sú cenným doplnkom systému BOZP a dokonca i jeho neoddeliteľnou súčasťou.

Školenie pre práce vo výškach

Aké druhy školení pre práce vo výškach sa podľa zákona č.124/2006 Z.z. majú vykonávať:

  • Úvodné (základné) školenie pre zamestnancov, ktorí ešte školenie pre práce neabsolvovali alebo ho absolvovali pred viac ako 24 mesiaci
  • Periodické - opakované školenia pre práce vo výškach v minimálne zákonom stanovenej lehote

Základná štruktúra školenia pre práce vo výškach bez použitia horolezeckej a speleologickej techniky pozostáva z nasledovných tém:

  • úvod do školenia pre práce vo výškach
  • hlavné povinnosti zamestnanca
  • povinnosti zamestnávateľa
  • kolektívne spôsoby zabezpečenia
  • individuálne spôsoby zabezpečenia
  • osobné ochranné pracovné prostriedky a ich používanie
  • nebezpečné spôsoby pri prácach vo výškach
  • ďalšie oblasti podľa požiadavky klienta

Školenie pre práce vo výškach vykonávame na základe oprávnenia, ktoré nám vydal Národný inšpektorát práce a v oblasti školení máme viac ako 15 ročnú prax.

Školenia vykonávajú naši vysokokvalifikovaní lektori, ktorí majú v oblasti školení dlhoročné skúsenosti, čo je pre všetkých našich klientov záruka kvality pre nami poskytované služby. Žiadna situácia nie je pre nich neriešiteľná.

S nami sa môžete spoľahnúť na vysoko profesionálny prístup a komplexne najideálnejšie riešenia vo všetkých oblastiach BOZP, OPP, PZS, školeniach, atď.

Školenie pre práce vo výškach