• Jednou z povinností zamestnávateľa je i školenie vodičov

"Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z. o BOZP určuje zamestnávateľovi povinnosť vykonávať i školenie vodičov. Zamestnancom ukladá povinnosť sa takéhoto školenia zúčastniť"

Našim školením vodičov si splníte zákonnú povinnosť a nie len to, našim školením získajú vaši zamestnanci možnosť zúčastniť sa školenia, ktoré nie je iba "súché" prečítanie určitých predpisov. Naši lektori majú v oblasti školení dlhoročnú prax a nie je to pre nich iba práca a na každom školení dokážu účastníkov zaujať pútavým prednášaním a rozprávaním i príbehov z praxe.

Vodič referent je každý zamestnanec, živnostník alebo priamo sám zamestnávateľ, ktorý používa buď služobné (firemné) motorové vozidlo alebo súkromné motorové vozidlo na služobné cesty.

Naše školenia sú cenným doplnkom systému BOZP a dokonca i jeho neoddeliteľnou súčasťou.

Školenie vodičov

Pre ktorých vodičov je potrebné školenie vykonávať:

 • Vodičov služobných motorových vozidiel do 3,5t
 • Vodičov, ktorí používajú súkromné motorové vozidlo s osobitným príkazom na pracovnú cestu
 • Vodičov motorových vozidiel nad 3,5t

Druhy školenia vodičov, ktoré sa podľa zákona č.124/2006 Z.z. o BOZP odporúča vykonávať:

 • Vstupné školenia vodičov pre novonastupujúcich zamestnancov
 • Periodické - opakované školenia vodičov v minimálne zákonom stanovenej lehote

Základná štruktúra školenia vodičov pozostáva z nasledovných tém:

 • úvod do BOZP (priblíženie systému BOZP)
 • hlavné povinnosti vodičov
 • ďalšie povinnosti pri vykonávaní činnosti vedenia motorového vozidla
 • vedenie evidencie - možné spôsoby
 • postup pri vzniku nehody alebo poistnej udalosti
 • osobné ochranné pracovné prostriedky a ich používanie
 • ďalšie oblasti podľa požiadavky klienta

Školenie vodičov vykonávame na základe oprávnenia, ktoré nám vydal Národný inšpektorát práce a v oblasti školení máme viac ako 15 ročnú prax.

Školenia vykonávajú naši vysokokvalifikovaní lektori, ktorí majú v oblasti školení dlhoročné skúsenosti, čo je pre všetkých našich klientov záruka kvality pre nami poskytované služby. Žiadna situácia nie je pre nich neriešiteľná.

S nami sa môžete spoľahnúť na vysoko profesionálny prístup a komplexne najideálnejšie riešenia vo všetkých oblastiach BOZP, OPP, PZS, školeniach, atď.

Školenie vodičov