• Jednou z povinností zamestnávateľa je školenie OPP

"Zákon NR SR č. 314/2001 Z.z. o OPP určuje zamestnávateľovi povinnosť vykonávať školenie zamestnancov z ochrany pred požiarmi (OPP). Zamestnancom ukladá povinnosť sa takého školenia zúčastniť"

Našim školením zamestnancov OPP si splníte zákonnú povinnosť a nie len to, našim školením získajú vaši zamestnanci možnosť zúčastniť sa školenia, ktoré nie je iba "súché" prečítanie určitých predpisov. Naši lektori majú v oblasti školení OPP dlhoročnú prax a nie je to pre nich iba práca a na každom školení dokážu účastníkov zaujať pútavým prednášaním a rozprávaním i príbehov z praxe.

Školenia prispôsobujeme charakteru oblasti pôsobenia zamestnávateľa a výkonu činností účastníkov školenia.

Naše školenia sú cenným doplnkom systému OPP a dokonca i jeho neoddeliteľnou súčasťou.

Školenie zamestnancov OPP

Druhy školenia zamestnancov OPP, ktoré sa podľa zákona č.314/2001 Z.z. o OPP odporúča vykonávať:

  • Vstupné školenia pre novonastupujúcich zamestnancov
  • Periodické - opakované školenia v minimálne zákonom stanovenej lehote

Základná štruktúra školenia zamestnancov OPP pozostáva z nasledovných tém:

  • úvod do OPP (priblíženie systému OPP)
  • hlavné povinnosti zamestnancov z OPP
  • ďalšie povinnosti ohrození požiarom
  • postup pri vzniku požiaru a skoropožiaru
  • spôsoby používania hasiacich prístrojov
  • ďalšie oblasti podľa požiadavky klienta

Školenie zamestnancov z OPP vykonávame na základe oprávnenia, ktoré nám vydalo Ministerstvo vnútra a v oblasti školení OPP máme viac ako 15 ročnú prax.

Školenia vykonávajú naši vysokokvalifikovaní lektori, ktorí majú v oblasti školení OPP dlhoročné skúsenosti, čo je pre všetkých našich klientov záruka kvality pre nami poskytované služby. Žiadna situácia nie je pre nich neriešiteľná.

S nami sa môžete spoľahnúť na vysoko profesionálny prístup a komplexne najideálnejšie riešenia vo všetkých oblastiach BOZP, OPP, PZS, školeniach, atď.

Školenie zamestnancov OPP