Oblasť Bezpečnosť práce a Ochrana pred požiarmi nie je len o poskytovaní služieb, ale naša snaha uspokojovať požiadavky našich klientov nás nasmerovala i do oblasti webového priestoru aby sme boli bližšie našim klientom.

Preto sme prišli s E-službami. Sú to doplnkové služby pre našich klientov. Každý klient má vo svojom webovom rozhraní základnú ponuku. Zmluvní klienti majú v tejto sekcii viacero služieb naviac.

Veríme, že naše E-služby budú pre Vás ďalším zdrojom informácií v oblasti BOZP, OPP, PZS, školení a pridružených oblastí.

V prípade, ak Vás napadne nejaká špecifická požiadavka, tak nás o nej informujte a možno sa stane realitou.

Našu ponuku E-služieb neustále dopĺňame a rozširujeme.

Internetové služby spoločnosti Turček, s.r.o.
E - služby