Ochrana pred požiarmi (OPP) je oblasť, ktorej názov sa postupom času stále viac skloňuje. OPP sa vzťahuje na oblasť prevencie, zamestnávania, pracovísk a vykonávania rôznych pracovných činností. V oblasti OPP pôsobí množstvo spoločností, ktoré ponúkajú služby v oblasti OPP, dokonca i také, ktoré na ponúkané služby nemajú potrebné oprávnenia, osvedčenia a certifikáty.

Nami poskytované služby v oblasti OPP sú všetky v súlade požiadavkami vyplývajúcimi zo zákona NR SR č.314/2001 Z.z. o požiarnej prevencii. Za naše služby OPP ručíme v plnej miere a našim klientom garantujeme najvyššiu kvalitu týchto služieb.

Ponuku našich služieb OPP neustále rozširujeme a v prípade, ak požadovanú službu nenájdete v našej ponuke nižšie, tak nás kontaktujte a určite nájdeme spoločne riešenie.

Služby OPP