Pri svojej odbornej praxi sa často stretávam z otázkami ohľadom vedenia prevádzkových denníkov pri obsluhe zdvíhacích zariadení.

Pri zdvíhacích zariadeniach je potrebné dodržiavať nejaké konkrétne povinnosti ako napríklad vykonávať kontrolu zariadenia a o vykonanej kontrole vykonať záznam.

A tu si môžeme položiť otázku, že kam zaznamenáme výsledok vykonanej kontroly? Kam zaznamenáme prípadný zistený nedostatok? Veď v dnešenej dobe už nie je možné niečo vykonávať iba na základe niekto povedal.

A preto je nesmierne dôležité mať pri zdvíhacích zariadeniach minimálne skupiny A a v niektorých prípadadoch i skupiny B prevádzkové denníky zdvíhacích zariadení.

Do týchto denníkov obsluha zdvíhacieho zariadenia zapisuje všetky okolnosti ohľadom zdvíhacieho zariadenia ako napr. vykonanie kontroly, zistenie nedostatku atď.

Podobne ako pri zdvíhacích zariadeniach, tak i pri stavebných strojoch, poľnohospodárskych strojoch, prípaden ďalších druhoch zariadení sa odporúča mať prevádzkové denníky

Podrobnosti o obsahu prevádzkového denníku, prípadne aké denníky používať sa môžete dočítať v článku o prevádzkovom denníku stavebného stroja.

Prevádzkový denník zdvíhacieho zariadenia