Je povinná odborná príprava pre prácu s diizokyanátmi?

Zákon č.517/2022 Z.z. nám priniesol zmeny v systéme vzdelávania v oblasti manipulácie s chemickými faktormi a to tým, že zaviedol povinnosť absolvovať odbornú prípravu pre manipuláciu s diizokyanátmi.

Od 24.08.2023 každý kto bude vykonávať prácu s diizokyanátmi musí pre samotnou prácou absolvovať odbornú prípravu na túto činnosť.

Čo sú vlastne diizokyanáty?

Diizokyanáty sú chemické látky, ktoré sa dodávajú v kvapalnej či pevnej forme alebo vo forme roztoku. V kombinácii s polyolmi(napr. polyestery a polyétery s voľnou hydroxylovou skupinou) či s inými zlúčeninami s aktívnymi atómami vodíka sa využívajú k výrobe pórovitých alebo nepórovitých polyuretánových polymérov, náterov, lepidiel, tesniacich hmôt, elastomerov a lakov.

Kde sa diizokyanáty používajú?

Diizokyanáty sa používajú najmä v priemyselných odvetviach ako napríklad:

  • v stavebníctve v penách, tmeloch, v náteroch
  • pri výrobe nábytku, textilu, obuvi
  • v automobilovom priemysle, v elektrotechnike
Odborná príprava diizokyanáty

Sú diizokyanáty bezpečné?

Používanie diizokyanátov je rovnako ako používanie iných látok bezpečné, keď sa s nimi manipuluje v súlade s určenými bezpečnostnými opatreniami. Je tiež dôležité vedieť, že žiadne diizokyanáty sa nenachádzajú vo finálnych výrobkoch. Diizokyanáty sa používajú iba ako reakčné chemické látky; reagujú s polyolmi a vytvárajú PU výrobok a počas tvrdnutia sa spotrebujú.

Kde sa dá absolvovať odborná príprava pre prácu s diizokyanátmi?

Odbornú prípravu pre prácu s diizokyanátmi alebo školenie pre prácu s diizokyanátmi môžete absolvovať i u nás. Viac o tejto odbornej príprave a možných druhoch ako ju absolvovať sa dozviete v článku Odborná príprava diizokyanáty

Zdroj: RUVZ Rožňava