Pri kontrole Inšpektorátu práce sa v našej odbornej praxi stretávame s tým, že si od našich klientov okrem iných dokladov pýtajú predložiť i evidenciu vyhradených technických zariadení

Niekedy sa potom spustí lavína otázok ako napr. Čo všetko to má obsahovať? Nestačí ak máme iba zoznam zariadení? atď.

Našou prácou sa snažíme predchádzať vzniku úrazov, nehôd, požiarov atď. No zároveň sa snažíme aby naši klienti nevykonávali svoje podnikanie v rozpore s predpismi SR.

Legislatíva SR pre oblasť BOZP a OPP je tak komplikovaná, že z času na čas prídu inšpektori práce s niečím novým, čo doposiaľ nepýtali.

A vtedy prichádza na rad naša pomoc a danú situáciu sa snažíme pomôcť vyriešiť.

Ale aby som neodbáčal od témy evidencie vyhradených technických zariadení, tak pokiaľ Vás táto téma zaujíma odporúčam aby ste si prečítali nasledujúci článok Evidencia VTZ, kde je o nej podrobne všetko popísané.

Prejsť na článok o Evidencii VTZ.

Požiar garáže autoservisu v k. o. Divín